Skip to Content

Curs llibertat vs seguretat
Descripció anunci:

Els esdeveniments de París del mes de novembre de 2015 van tornar a plantejar la cíclica discussió entre dos aspectes importants en les societats modernes: la llibertat i la seguretat. La difícil convivència entre els dos drets ha tornat a posar-se de manifest. Avui, un any després, potser seria convenient aturar-se i reflexionar sobre l’estat actual de la qüestió, quina és la relació entre dos conceptes que, molt sovint es qualifiquen d’antagònics.

Cal pensar en la necessària relació entre els dos conceptes, tenint present, per exemple, que la seguretat és un projecte en el qual ha de participar tota la societat per aconseguir una major convivència i unes llibertats individuals i col·lectives en creixement. ¿Vivim un retrocés en la convivència entre els dos conceptes? ¿Ha estat possible alguna vegada la conjunció de llibertat i seguretat?

Aquest curs pretén cercar respostes a aquestes qüestions repassant aspectes que semblen cabdals per entendre la dificultat de conjugar de forma efectiva aquest binomi.

Programa:

  • 1a sessió: La seguretat en societats complexes
  • 2a sessió: Drets humans amenaçats front el binomi llibertat i seguretat
  • 3a sessió: Visió sobre el terreny. Amnistia internacional
  • 4a sessió: La xarxa i els límits de la intimitat personal
  • 5a sessió: L’estat de la qüestió a espanya i Catalunya

Dates: del 8 al 22 de novembre

Horaris: dimarts i dijous de 18 a 21h.

Avaluació: per obtenir el certificat d’assistència cal assistir a un 80% de les sessions.

Inscripcions i més informació