Skip to Content

Coordinador/a delegació de Justícia Alimentària a Catalunya
Descripció anunci:

Justícia Alimentària (JA) és una organització no governamental, fundada l’any 1987, que duu a terme accions en suport de les organitzacions pageses i treballa per canviar el model agroalimentari global. A través de totes aquestes accions JA articula la lluita per la Sobirania Alimentària, un canvi de paradigma econòmic, polític i social amb l’objectiu d’aconseguir unes relacions justes i equitatives entre tots els pobles i de respecte al medi ambient.

A l’Estat espanyol disposa d’un equip professional repartit entre la seu central a Barcelona i setze delegacions territorials. A Àfrica la seva tasca s’articula a través de la Coordinació Àfrica que agrupa Senegal i RD Congo. A Amèrica Llatina mitjançant les Coordinacions Regionals a Bolívia, Centreamèrica (agrupa Hondures, Guatemala i El Salvador) i Carib (agrupa República Dominicana, Cuba i Haití).

Es requereix: Coordinador/a delegació de Justícia Alimentària a Catalunya

Descripció del lloc

La persona seleccionada s’integrarà a la Delegació de Catalunya de Justícia Alimentària (Barcelona) sota supervisió directa del Coordinador de Projectes de Cooperació Nord per responsabilitzar-se de les relacions de la organització de caràcter autonòmic i local.

A més, haurà d’actuar com a responsable dels programes i accions compromeses a la delegació.

Competències

El perfil requereix d’una persona amb experiència en la coordinació d’accions d’una delegació territorial d’una organització estatal amb capacitat per les relacions humanes, representació institucional, l’objectiu de consensos i el treball en equip i flexibilitat. A la vegada es busca una persona amb capacitat per desenvolupar programes i projectes relacionats amb l’enfortiment d’organitzacions de la societat civil.

Funcions coordinació de la delegació 

 • Coordinar l’elaboració de l’estratègia pròpia de l’organització a Catalunya (anual i estratègica) en el marc de l’estratègia global de l’organització, així com coordinar i implementar aquesta.
 • Identificar les àrees de treball dins l’estratègia de l’organització per desenvolupar a Catalunya, així com aconseguir fons per a la seva realització. 
 • Identificació i participació en les xarxes estratègiques per a aconseguir els objectius de l’organització al territori. 
 • Donar suport a l’articulació de xarxes i enfortiment d’actores claus a Catalunya. 
 • Representar a l’organització davant les Administracions Públiques, institucions, etc. respectant les directrius i l’estratègia de comunicació. 
 • Coordinar la captació, integració, formació i motivació de l’equip (contractat i voluntariat) en coordinació amb RRHH, la persona delegada i la persona coordinadora del departament. 
 • Assegurar el compliment de les obligacions administratives establertes per l’organització: memòria anual, comptabilitat trimestral, registro de altes i baixes, i document de compromís del voluntariat.
 • Coordinar l’elaboració de continguts i la participació a les eines orientades a la difusió externa amb coordinació amb la Unitat de Comunicació. 
 • Donar suport a la persona portaveu de Justícia Alimentària de cara als mitjans de comunicació de la seva Comunitat Autònoma d’acord als protocols definits i en coordinació amb la Unitat de Comunicació. 
 • Rendir comptes a la persona coordinadora de Cooperació Nord

Gestió de projectes 

Formular, executar i justificar els projectes de la delegació, en coordinació amb el personal tècnic de l’organització.

Seguiment i realització de la justificació tècnica i econòmica dels projectes de la delegació

Control del compliment de terminis i activitats així como el plantejament de mesures correctives a les accions y projectes que l’organització porta a terme a Catalunya.

Perfil requerit 

 • Experiència en la gestió del cicle de projectes (formulació, seguiment i justificació) Experiència en gestió d’equips i experiència en voluntariat. 
 • Experiència en projectes entorno a l’Agenda 2030 i els ODS, així como campanyes de sensibilització. 
 • Experiència com a representant d’organitzacions davant administracions públiques. 
 • Coneixements d’àmbits relacionats amb l’alimentació, la salut i/o el medi ambient. 
 • Coneixements sobre la perspectiva de gènere i la seva aplicació pràctica a l’educació pel desenvolupament.
 • Coneixements en finançament públic. 
 • Domini del català 
 • Capacitat per a treballar en equip i en processos altament participatius. 
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per les relacions humanes. 
 • Flexibilitat i adaptació al canvi. 
 • Habilitats comunicatives. 
 • Bon nivell de redacció. 
 • Facilitat de tracte personal. 
 • Disponibilitat de viatjar i vehicle propi

Condicions laborals

 • Contracte laboral per un període de 3 anys amb 6 mesos de període de prova
 • Jornada de 40 hores setmanals.
 • Salari segons l’escala salarial de Justícia Alimentària.
 • Incorporació: abril-maig de 2021
 • Lloc de treball: seu de Justícia Alimentària (Barcelona)

Les persones interessades hauran d’enviar CV i carta de motivació personal indicant Coordinadora Catalunya a administracion@justiciaalimentaria.org.

El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 18/04/2021.

Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de carta de motivació personal

 

Entitat o associació:
Justícia Alimentària
Telèfon:
934 237 031