Skip to Content

Convocatòria pràctiques campanyes Enginyeria Sense Fronteres
Descripció anunci:

Enginyeria Sense Fronteres és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al
Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació,
sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

Data límit 20/10/2019.

Objectius generals de la plaça:

Donar suport a les campanyes d’incidència política d’Enginyeria sense Fronteres, “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques” i “Aigua un dret i no un mercaderia”.

Funcions a desenvolupar:

 1. Suport en la organització i logística en les activitats de sensibilització de les campanyes
  (espectacles, exposicions, publicacions, etc)
 2. Introducció dades mapa sobre assistència a la pobresa energètica a Catalunya
 3. Actualització dades mapa remunicipalitzacions a Catalunya
 4. Actualització continguts web

Perfil demanat:

El lloc requereix una persona amb sensibilitat envers l’associacionisme i la cooperació internacional, amb capacitat per a coordinar-se amb diferents grups de treball, aptituds per a les relacions humanes i la feina en equip, dinàmica i amb iniciativa.

Es demana:

 • Formació universitària com ara, Ciències Polítiques, Sociologia, Ciències Ambientals, Dret o
  d’altres titulacions que s’ajustin a la convocatòria
 • Experiència com voluntària d’ESF o organitzacions afins
 • Experiència en el món cultural
 • Ofimàtica
 • Capacitat per treballar en equip i iniciativa
 • Flexibilitat horària

Imprescindible:

 • Estar inscrit com a beneficiari del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de
  Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta:

 • Oferta subjecte a la concessió, condicions i finançament de la convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
 • Contracte de 6 mesos en règim de pràctiques. Jornada completa.
 • Remuneració segons les condicions establertes en la subvenció. (aprox 1.385 euros/mes bruts)
 • Incorporació abans del 31 d’octubre

Referències per contactes:

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a
organització@esf-cat.org, indicant la referència REF:19/SOC_CAMPANYES

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV: 20 d’Octubre de 2019

 

Entitat o associació:
Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
Telèfon:
-