Skip to Content

Convocatòria 1 plaça de tècnic per el Casal Transformadors de Fort Pienc
Descripció anunci:

L’Associació Ateneu Transformadors, gestora del Casal de Barri Transformadors al Carrer Ausiàs Marc 60, de Barcelona, convoca una plaça a concurs obert amb les següents condicions i  característiques: Data límit 13/10/2019.

Tasques a realitzar:

 • Atenció presencialment i telefònica, als veïns i entitats que volen fer activitats al Casal i via correu electrònic, web i xarxes socials.
 • Actualització de tots els continguts de la web del centre, i les seves xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), canal de Youtube, butlletí (a través de Mailchimp).
 • Gestió administrativa de la partida pressupostària d’activitats.
 • Elaboració i seguiment dels indicadors de les àrees corresponents i els de gestió comunitària així com elaboració de les memòries requerides i a l’avaluació del servei.
 • Fer seguiment de de la programació i la producció de l’equipament.
 • Suport a la realització dels actes i espectacles així com el muntatge d’exposicions.
 • Comprovar el manteniment dels equips de so i llum després de ser utilitzat per grups i col·lectius i altre material utilitzat. 

Implicació i col·laboració en:

 • Cerca d’estratègies, subvencions i patrocinis per a augmentar les fonts d’ingressos.
 • Teixir relacions amb equipaments culturals del territori.
 • Dinamització dels canals de participació relacionats amb la programació d’activitats.
 • Participació a les sessions de coordinació i treball amb xarxa amb la resta de serveis i agents que treballen a l’Espai de Gent Gran, Ateneu Transformadors, districte i ciutat. 
 • Implicació en la globalitat del projecte de l’Ateneu.

Requisits:

 • Formació específica en el camp de la gestió cultural i l’experiència en disseny, gestió, programació de Casals o Ateneus i amb realització de programes d’activitats cultural o socials.
 • Bona comunicació oral i escrita de català i castellà.
 • Domini d’eines ofimàtiques: Windows i coneixement de l’entorn Linux, del paquet Open Office, Google drive, etc.

Es valorarà:

 • Capacitat de comunicació i relació amb el públic.
 • Pro-activitat, autonomia, capacitat de gestió i de relació, de coordinació i de treball en equip.
 • Actitud positiva, dinàmica, flexible i emprenedora.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjectes a activitats i/o necessitats del projecte.
 • Coneixement de la dinàmica pròpia del teixit associatiu del Districte Eixample i del Barri de Fort Pienc.
 • Vinculació amb projectes i moviments socials i culturals d’àmbit general. 

S’ofereix:

 • Incorporació immediata dins del mes d’octubre 2019 amb un contracte de 3 mesos prorogable fins 14 mesos.
 • Jornada de 25 hores setmanals de tarda de dilluns a dissabte, amb possibilitat d’ampliació a jornada complerta, segons necessitats.Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats del servei.
 • Sou brut 12 pagues segons conveni, categoria direcció de programes.
 • Les candidatures s’han de presentar abans del 13/10/2019  per correu electrònic adjuntant el currículum a la direcció casaltransformadors@gmail.com