Skip to Content

Com gestionar entitats del tercer sector
Descripció anunci:

Quan parlem del tercer sector, estem parlant del conjunt d’entitats sense afany de lucre (no governamentals) sovint finançades pel sector públic. Aquest sector es contraposa amb el primer sector o sector públic (governamental i no lucratiu) i el segon sector o sector de l’empresa privada.

La majoria d’entitats del tercer sector treballen per la inclusió i la cohesió social amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

Cada cop aquest sector ha anat agafant més força i ampliant el nombre d’entitat, i es per aixó que es fa de vital importancia saber gestionar els seus recursos econòmics, humans i materials amb major eficàcia.

 Objectius:

 • Aproximar a l’alumne al concepte de tercer sector a través d’una primera part introductoria.
 • Observar la realitat del tercer sector a Catalunya
 • Adquirir una visió complerta de tots els àmbits que componen la gestió de les entitats del tercer sector.
 • Anàlitzar experiències del sector 

 Programa:

 • El Tercer Sector:
  1. Qué és i quins altres sectors hi ha
  2. Quines son les caracteristiques bàsiques
  3. Classificació de les entitats del tercer sector
  4. Àrees d’intervenció
  5. Col·lectius beneficiats
  6. Programes/projectes
  7. Reptes
  8. Governança
  9. Finançament
 • Gestió RRHH i formació
  1. Gestió del personal laboral
  2. Gestió de les persones voluntàries
  3. Gestió de les persones receptores del servei
  4. Gestió dels socis/socies
  5. Resolució dels conflictes
  6. Desenvolupament i formació
 • Gestió estratègica
  1. Els plans estratègics
  2. Lideratge i processos de canvi
  3. Gestió de projectes
 • Gestió econòmica-tributària
  1. La gestió econòmica
   1. Obligacions comptables
   2. La rendició de comptes
   3. Elaboració i aprovació del pressupost, Tipologia de pressupostos
   4. Normativa de transparència
   5. Certificat digital
  2. Fiscalitat de les associacions i fundacions
   1. Declaració censal i CIF
   2. IVA. Impost sobre el valor afegit
   3. IS. Impost de societats
   4. IRPF. Impost sobre la renda de les persones
     físiques
   5. IAE. Impost d’activitats econòmiques
   6. Model 347. Declaració anual d’operacions amb tercers
 • Gestió de comunicació
  1. Comunicació externa
  2. Pla de comunicació
  3. Xarxes socials i posicionament
 • Gestió de captació de fons
  1. Fundraising
  2. Sensibilització i tècniques de captació de fons
  3. Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Destinataris:
 • Professionals que gestionin entitats del tercer sector
 • Qualsevol persona interessada en el tema
Professorat:
 • Pau Vidal, director a l’Observatori del Tercer Sector
 • Pere Pardo, vicesecretari de Creu Roja
 • Antonio Pérez, director de formació i voluntariat de Creu Roja
 • Ignasi Parody, president a Trinijove
 • Víctor Bayarri, consultor social
 • Dolors Martínez, Cap del departament econòmic de Suport Associatiu – Centre d’Estudis de l’Esplai (Fundesplai- Fundació Catalana de l’Esplai).
 • Josep Maria Canyelles, expert en RSC i soci consultor a Vector 5
Data límit inscripció: 31 octubre de 2016
 
Durada formació: del 07 novembre de 2016 al 19 desembre de 2016

 
Preu:
 • Col·legiats i estudiants: 250€
 • Altres: 350€

Lloc:

 • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
  c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1a
  08037 Barcelona
Entitat o associació:
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Telèfon:
932 414 122