Skip to Content

Administratiu/a – comptable de Nexes Interculturals de Joves per Europa
Descripció anunci:

Nexes, associació juvenil sense ànim de lucre, en procés de transformació en cooperativa de treball associat, treballem amb la comunitat local i amb altres països del món per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor.

Busquem una persona amb experiència en administració i gestió d’entitats de l’Economia Social i Solidària per cobrir una plaça de responsable comptable i de gestió. Data límit 20/11/2019.

Tasques a desenvolupar:

 • Realitzar les tasques comptables i administratives de l’entitat: la totalitat dels assentaments
  comptables, conciliació bancaria i de caixa, factures rebudes i emeses, documentació oficial de
  l’entitat necessària per la organització.
 • Coordinar-se amb la gestoria de l’entitat per a facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris i la gestió dels contractes i nòmines.
 • Gestionar i supervisar la part economicofinancera dels projectes de l’entitat, així com participar en la confecció del pressupost i el seu compliment.
 • Donar informació econòmica i financera als òrgans de govern de l’entitat i suport a la presa de
  decisions estratègiques.
 • Dur a terme les justificacions econòmiques de les subvencions concedides a l’entitat en relació als projectes. Atendre els requeriments relacionats.
 • Fer el control de crèdits a cobrar.
 • Realitzar recerques de finançament tant a nivell públic com privat.

En definitiva, tenir control sobre els estats financers i econòmics, assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat en base als projectes, i compliment sobre el pressupostat.

Característiques del lloc de feina:

 • Jornada inicial de 30 hores setmanals, que es poden adaptar en relació a la carga de treball existent.
 • Flexibilitat horària.
 • Treball per a objectius.
 • Equip multicultural format per 6 treballadors/es, 1 voluntari/a europea i 1 persona en pràctiques.

Perfil:

 • Experiència professional mínima de 3 anys.
 • Experiència i coneixements en la gestió d’entitats no lucratives o cooperatives.
 • Coneixement de subvencions públiques i finançament privat.
 • Titulació de grau mig o superior en Econòmiques, Empresarials i/o Gestió i Administració d’Empreses.
 • Domini elevat del Excel.
 • Experiència en l’ús de programes de comptabilitat.
 •  Domini de català, castellà i anglès.
 • Autonomia, capacitat d’adaptació, empatia, habilitats interpersonals i comunicatives.
 • Ganes i motivació per treballar en equip i interès en el projecte cooperatiu.

Es valorarà:

 • Coneixement del món associatiu/cooperatiu.
 • Coneixement de gestió de programes europeus.
 • Experiència associativa, personal o professional.
 • Possibilitat d’incorporació Immediata.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata
 • Retribució segons conveni.

Candidatura:

Interessats i interessades cal enviar el CV amb carta de motivació a seleccio.nexes@gmail.com
Més informació a la web de Nexes.

Data límit: fins al 20/11/2019.

Un cop superat el termini, revisarem les candidatures i contactarem a les persones pre-seleccionades per tal de fer una entrevista personalitzada.

 

Entitat o associació:
Nexes Interculturals de Joves per Europa
Telèfon:
934 427 167