Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia d’ajuts és incompatible amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19.

A qui va dirigit?

a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades i compleixin algun dels requisits següents:

 1. Que tenien aprovada o programada una o més actuacions professionals fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants que no en disposen. La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques és l’òrgan que haurà d’haver validat la programació de l’entitat sol·licitant a l’aplicació Programa.cat.
 2. Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música. Als efectes d’aquestes bases s’entén per:
  • 2.a Circuit: el conjunt d’espais i equipaments escènics i musicals on es fa una programació artística tancada, amb criteris d’economia d’escala i coordinada per un operador.
  • 2.b Xarxes de difusió: el conjunt de programadors coordinats per un operador que treballen per oferir espectacles i concerts a partir d’un catàleg artístic comú a disposició de cada equipament.
 3. Que havien estat contractats o tenien compromisos de les entitats organitzadores per a desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
 4. Que havien estat contractats per museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per a realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 5. Que havien estat contractats per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 6. Que havien estat contractats o tenien el compromís signat dels propietaris de béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur-ne a terme la restauració.

b) Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament i que compleixin algun dels requisits següents:

 1. Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament.
 2. Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
30.10.2020
11a edició del Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

La Diputació de Barcelona ha suspès i interromput els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment que perdi vigència el Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues que es produeixin.

Per aquest motiu, el termini de presentació de sol·licituds de l’onzena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela ha quedat suspès.

La Diputació de Barcelona convoca l’onzena edició d’aquest premi obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.

L’objecte del premi és el d’impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat.
Termini de presentació:
31.12.2020
8a edició del guardó Memorial Cassià Just 2020
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Descripció:
Les actuacions, iniciatives i treballs presentats hauran d’estar vinculats d’una manera clara al fet religiós i la llibertat de consciència. Es poden concretar en els camps següents:

 1. Defensa dels drets humans, especialment dels drets i de la dignitat de les dones i dels col·lectius desafavorits o marginats.
 2. Defensa dels drets de llibertat religiosa.
 3. Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre diverses opcions religioses i de consciència.
 4. Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.
 5. Promoció de la convivència i la cohesió social en l’àmbit de les diferents religions.
 6. Defensa de la llengua, de la cultura o de la nació catalanes.
 7. Totes aquelles actuacions, iniciatives o treballs que contribueixin a sensibilitzar la societat de la necessitat de preservar els drets humans i difondre la realitat religiosa com a factor de cohesió social.

El guardó consisteix en una obra d’art original d’una autora o autor reconeguts. El guardó es podrà concedir a una persona, entitat o institució. A més del guardó, el jurat podrà proposar l’atorgament de dues mencions honorífiques.

 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds es prolongarà i es reprendrà a la fi de l’estat d’alarma.
 
Termini de presentació:
31.12.2020
XIII Premi Dona i esport
Convoca:
Institut Barcelona Esports
Descripció:

El 2006 es va posar en marxa el PREMI MIREIA TAPIADOR (actualment anomenat premi Dona i Esport) amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria de les dones esportistes o promotores de l’esport i amb motiu de la seva activitat personal i professional a la ciutat de Barcelona.

La finalitat del certamen és fer visible la tasca de dones unides per la seva passió i dedicació a l’activitat física i l’esport, però també ha servit per obrir un nou camí a la difusió i al coneixement d’històries i reflexions sobre el paper de la dona en el món de l’esport, per tal de contribuir a una presència paritària en totes les franges d’edat i en tots els àmbits de l’activitat física i esportiva.

Per aquest motiu, en els darrers anys s’hi han sumat categories, com la de la Dona Esportista, el Mitjà de Comunicació o el Club Esportiu, amb les quals s’ha volgut distingir la dedicació de persones, col•lectius i entitats per fer distingible el paper de la dona.

Fins ara, el premi consta de quatre modalitats: Premi Mireia Tapiador a la promoció de l’esport, Premi a la dona esportista, Premi al mitjà de comunicació i Premi al club esportiu de la ciutat.

1. PREMI MIREIA TAPIADOR A LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT

2. PREMI A LA DONA ESPORTISTA

3. PREMI AL MITJÀ DE COMUNICACIÓ

4. PREMI AL CLUB ESPORTIU

Termini: Procediment en suspensió del termini pel Real Decreto 463/2020.

Termini de presentació:
31.12.2020
Subvencions per al foment de la cultura religiosa i la promoció del diàleg interreligiós
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Descripció:

Actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l’actualitat religiosa.

Subvenció dirigida a les entitats religioses, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l’objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció. Per a algunes activitats, a més, els mitjans de comunicació, inclosos els digitals.

Termini: Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Termini de presentació:
31.12.2020