Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
10a edició del Premi ICIP “Constructores de Pau” 2020
Convoca:
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Descripció:

Dotació del premi: 6.000€

L’ICIP ha convocat la desena edició del Premi ICIP Constructors de Pau, corresponent a l’any 2020, que té per objectiu guardonar i reconèixer públicament persones, entitats o institucions que han treballat i han contribuït d’una manera destacada i dilatada en el foment i la construcció de la pau.

El premi té una dotació econòmica de 6.000 euros i consisteix en un reconeixement públic, una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau, artista i activista Adolfo Pérez Esquivel, anomenada Porta del Sol. Com a novetat, en aquesta desena edició s’admetran tant les candidatures presentades per una tercera persona, física o jurídica, com aquelles en que la persona es presenti a si mateixa.

La convocatòria estarà oberta durant un període de tres mesos, fins al proper 1 de juliol, a través del portal de Tràmits de la Generalitat (vegeu-ne l’enllaç). La presentació de sol·licituds es pot fer mitjançant la via electrònica o presencialment al registre de l’ICIP (carrer Tapineria, 10, 3a planta, 08002 Barcelona), quan es reprengui l’activitat després de la crisi sanitària mundial per la propagació del coronavirus SARS-Cov-2.

Dotació del premi: 6.000€

Anteriors guardonats

En anteriors edicions han estat guardonats amb el Premi ICIP Constructors de Pau el Col·lectiu de Famílies de Persones Desaparegudes a Algèria (2019), l’organització mexicana Cauce Ciudadano (2018), l’activista Arcadi Oliveres (2017), l’ONG Brigades Internacionals de Pau (2016), el pare caputxí Joan Botam (2015), l’organització WILPF (2014), l’exgeneral Jovan Divjak (2013), les Mares de Soacha (2012), i la lluita d’objectors i insubmisos simbolitzats en Pepe Beúnza (2011). L’any 2011 també es va guardonar amb una edició extraordinària del premi el Parlament de Catalunya.

Aquest any 2020 resta pendent la celebració de la cerimònia de lliurament del Premi ICIP Constructors de Pau 2019, que es fa habitualment al Parlament de Catalunya. A causa de l’emergència sanitària actual, la cerimònia prevista per al mes d’abril ha hagut de ser ajornada.

Més informació

Termini de presentació:
01.07.2020
Ajudes a projectes inclusius de la Fundación Universia i Fundación Konecta 2020
Convoca:
Fundación Universia i Fundación Konecta
Descripció:

La Fundación Universia i Fundación Konecta obren la seva convocatòria anual per a projectes que fomentin la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat a través d’idees innovadores i metodologies diferents.

Àmbits:

  • Ocupació i formació a l’ocupació. Projectes inclusius orientats a l’impuls de l’ocupació ordinària a través de la incorporació laboral i professional, així com projectes relacionats amb l’autoocupació i l’emprenedoria; també s’inclou en aquesta categoria projectes destinats a fomentar una educació professional inclusiva centrats en la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.
  • Esport. Projectes inclusius de foment de l’esport adaptat i inclusiu com a mitjà d’adquisició de competències professionals de les persones amb discapacitat, la finalitat de la qual sigui la incorporació laboral.
  • Cultura. Projectes les activitats dels quals afavoreixin les capacitats, habilitats, talent i experiència en qualsevol àmbit artístic com a via d’inserció ocupacional i laboral de les persones amb discapacitat.
  • Recerca. Projectes científics que afrontin els reptes i processos de la inclusió social, professional, i educativa de les persones amb discapacitat, ateses les necessitats actuals.

Qui hi pot optar: Universitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre, federacions o confederacions de les fundacions o associacions anteriorment indicades, així com cooperatives sense ànim de lucre.

Quantia: L’import total de l’ajuda per projecte seleccionat en cada categoria, serà, com a màxim, de 10.000 euros.

Més informació

 
Termini de presentació:
07.07.2020
Convocatòria de propostes – Programa Life 2020 – Subprograma Medi Ambient
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

S’hi pot presentar qualsevol entitat registrada a la UE. Concretament pot ser: un organisme públic que opera sota l’autoritat d’un govern nacional, p. autoritat local, administració nacional, etc. organització comercial privada, organització privada no comercial (ONG, etc.)

Els projectes subvencionables són: 

  • Nature & Biodiversity: finança projectes de conservació de la natura en particular en les àrees de biodiversitat, hàbitats i espècies. Proporciona subvencions d’acció per a millors pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixen a la implementació de les directives de la UE sobre aus i hàbitats, l’estratègia de biodiversitat de la UE per al 2020 i el desenvolupament, implementació i gestió de la xarxa Natura 2000 . El termini de presentació és el 16 de juliol de 2020.
  • Medi ambient i eficiència de recursos: cofinançarà projectes en el sector ambiental, en particular en les àrees d’aire, productes químics, economia verda i circular, accidents industrials, gestió marina i costanera, soroll, sòl, residus, aigua i el medi ambient urbà. El programa proporciona subvencions d’acció per a projectes pilot i de demostració per desenvolupar, provar i demostrar polítiques o enfocaments de gestió. També cobreix el desenvolupament i la demostració de tecnologies innovadores, implementació, monitorització i avaluació de polítiques i legislació ambiental de la UE, així com les millors pràctiques i solucions. La Comissió Europea busca particularment tecnologies i solucions que estiguin a punt per a implementar-se en condicions properes a l’mercat, a escala industrial o comercial, durant la durada de el projecte. El termini de presentació és el 14 de juliol de 2020.
  • Governança i informació ambiental: dóna suport a projectes en les àrees de sensibilització, capacitació ambiental i desenvolupament de capacitats, compliment i aplicació de la legislació, desenvolupament de el coneixement i participació pública i dels interessats. Promoure la sensibilització en matèria mediambiental. Això inclou plataformes de cooperació i intercanvi de coneixements sobre solucions i pràctiques ambientals sostenibles. El termini de presentació és el 16 de juliol de 2020.
  • Projectes integrats: Els projectes integrats són projectes estratègics que ajuden els estats membres de la UE a assolir la plena aplicació d’estratègies o plans d’acció exigits per la legislació ambiental i climàtica de la UE. S’implementen a escala nacional o regional, amb autoritats rellevants i pressupostos molt significatius de diverses fonts nacionals i nacionals, amb una durada de 6-10 anys de mitjana. En el marc del subprograma de medi ambient, aquests projectes a gran escala implementen plans, estratègies o fulls de ruta a les àrees de la natura (inclosa la gestió de la xarxa Natura 2000), l’aigua, els residus i l’aire.  El termini de presentació és el 6 d’octubre de 2020.
  • Projectes preparatoris: Els projectes preparatoris atenen necessitats específiques per al desenvolupament i la implementació de la política i la legislació ambiental de la UE. Els temes específics s’indiquen a la convocatòria anual de propostes.
  • Assistència tècnica: Els projectes d’assistència tècnica proporcionen ajuts d’acció i suport econòmic per ajudar els sol·licitants a preparar projectes integrats. El termini de presentació és el 6 d’octubre de 2020. 

La dotació pressupostària total de la convocatòria és de 337.500.000 €

Termini de presentació:
06.10.2020
Ajuts a projectes culturals – 2020
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

Va dirigida a: apersones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte les activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

Termini de presentació:
08.10.2020
Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.

Més informació

Termini de presentació:
30.10.2020