Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

Atenció! Amb motiu de les mesures establertes al decret d’estat d’alarma 463/2020, queden suspesos i interromputs els terminis pel que fa als tràmits de subvencions de les administracions públiques. També alguns organismes privats han decidit ajornar els terminis de presentació. Per aquest motiu, tot i que des del CRAJ estem fent un seguiment exhaustiu per tal de modificar les noves dates, us recomanem que també consulteu la pàgina web de l’organisme corresponent per tal d’assegurar el nou termini establert. 

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Ajuts a projectes culturals – 2020
Convoca:
Institut Català de les Empreses Culturals
Descripció:

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, del discogràfic i musical, que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

Va dirigida a: apersones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte les activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

Termini de presentació:
08.10.2020
4a edició dels Premis La Confederació 2020
Convoca:
La Confederació
Descripció:

Oberta la quarta convocatòria dels Premis La Confederació que vol donar visibilitat i destacar el valor d’aportació d’aquest sector com a generador d’activitat econòmica a través de models de gestió que aprofundeixen en la qualitat democràtica i en la transformació social, amb un alt impacte en la comunitat, en el territori i fàcilment replicables per altres organitzacions del sector.

Hi ha diverses categories establertes: 

 • Governança Democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:
  • Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).
  • Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició serveis.
 • Transformació Social: iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:
  • Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.
  • Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

El premi és de 2.500 € per cadascuna de les subcategories.

Més informació

Termini de presentació:
31.12.2020
11a edició del Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela 2020
Convoca:
Diputació de Barcelona
Descripció:

La Diputació de Barcelona ha suspès i interromput els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment que perdi vigència el Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues que es produeixin.

Per aquest motiu, el termini de presentació de sol·licituds de l’onzena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela ha quedat suspès.

La Diputació de Barcelona convoca l’onzena edició d’aquest premi obert a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.

L’objecte del premi és el d’impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, enforteixin el teixit social i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat.
Termini de presentació:
31.12.2020
8a edició del guardó Memorial Cassià Just 2020
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Descripció:
Les actuacions, iniciatives i treballs presentats hauran d’estar vinculats d’una manera clara al fet religiós i la llibertat de consciència. Es poden concretar en els camps següents:

 1. Defensa dels drets humans, especialment dels drets i de la dignitat de les dones i dels col·lectius desafavorits o marginats.
 2. Defensa dels drets de llibertat religiosa.
 3. Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre diverses opcions religioses i de consciència.
 4. Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.
 5. Promoció de la convivència i la cohesió social en l’àmbit de les diferents religions.
 6. Defensa de la llengua, de la cultura o de la nació catalanes.
 7. Totes aquelles actuacions, iniciatives o treballs que contribueixin a sensibilitzar la societat de la necessitat de preservar els drets humans i difondre la realitat religiosa com a factor de cohesió social.

El guardó consisteix en una obra d’art original d’una autora o autor reconeguts. El guardó es podrà concedir a una persona, entitat o institució. A més del guardó, el jurat podrà proposar l’atorgament de dues mencions honorífiques.

 
Termini: El termini de presentació de sol·licituds es prolongarà i es reprendrà a la fi de l’estat d’alarma.
 
Termini de presentació:
31.12.2020
XIII Premi Dona i esport
Convoca:
Institut Barcelona Esports
Descripció:

El 2006 es va posar en marxa el PREMI MIREIA TAPIADOR (actualment anomenat premi Dona i Esport) amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria de les dones esportistes o promotores de l’esport i amb motiu de la seva activitat personal i professional a la ciutat de Barcelona.

La finalitat del certamen és fer visible la tasca de dones unides per la seva passió i dedicació a l’activitat física i l’esport, però també ha servit per obrir un nou camí a la difusió i al coneixement d’històries i reflexions sobre el paper de la dona en el món de l’esport, per tal de contribuir a una presència paritària en totes les franges d’edat i en tots els àmbits de l’activitat física i esportiva.

Per aquest motiu, en els darrers anys s’hi han sumat categories, com la de la Dona Esportista, el Mitjà de Comunicació o el Club Esportiu, amb les quals s’ha volgut distingir la dedicació de persones, col•lectius i entitats per fer distingible el paper de la dona.

Fins ara, el premi consta de quatre modalitats: Premi Mireia Tapiador a la promoció de l’esport, Premi a la dona esportista, Premi al mitjà de comunicació i Premi al club esportiu de la ciutat.

1. PREMI MIREIA TAPIADOR A LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT

2. PREMI A LA DONA ESPORTISTA

3. PREMI AL MITJÀ DE COMUNICACIÓ

4. PREMI AL CLUB ESPORTIU

Termini: Procediment en suspensió del termini pel Real Decreto 463/2020.

Termini de presentació:
31.12.2020