Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional afectades pel cessament de l’activitat per la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A qui va dirigit?

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l’àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021.

Més informació

Termini de presentació:
05.07.2021
Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

L’objecte d’aquests ajuts és per promoure la subtitulació en català dels continguts audiovisuals de festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.

Queden exclosos d’aquestes subvencions:

  • a) Els festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost superior a 800.000 euros.
  • b) Les sessions de tràilers, anuncis publicitaris, vídeos musicals i similars, així com sessions esporàdiques de cinema.
  • c) Les retransmissions d’esdeveniments culturals (obres de teatre, òpera, concerts, etc.).
  • d) Els festivals o mostres impulsats per l’àmbit acadèmic amb objectius de formació.

A qui va dirigit?

  • A les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques.
  • A les entitats públiques
  • A les entitats privades sense ànim de lucre

Les empreses o entitats sol·licitants han de tenir domicili a Catalunya i han d’organitzar festivals o mostres audiovisuals a Catalunya.

Més informació

Termini de presentació:
29.10.2021