Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Pressupostos participatius de Barcelona
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Qualsevol entitat o persona, independentment de la seva edat, domicili, procedència o situació administrativa pot presentar un projecte d’inversió pels districtes de la ciutat. Els projectes d’inversió han de tenir unes característiques determinades i cal presentar-los utilitzant un formulari i aportant una sèrie de documentació. 

Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir i que és perdurable en el temps. Es poden presentar als Pressupostos participatius projectes que abordin necessitats concretes d’un barri o districte, i que es trobin en una de les següents categories:

 • Rehabilitació, reforma, millora o dotació tecnològica o de mobiliari d’equipaments públics o infraestructures públiques existents (per exemple: adequació d’un espai a un casal de gent gran o millora d’espais d’una escola).
 • Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes (per exemple: pista de bàsquet, pista de petanca, zona de cal·listènia o creació de punts verds).
 • Reurbanització i millora d’espais públics (per exemple: accions de reurbanització i millora de carrers, places, parcs i zones verdes o creació d’horts urbans i d’àrees d’esbarjo de gossos)
 • Infraestructures i mobiliari urbà (per exemple: instal·lació de bancs, fonts o papereres, millora o instal·lació de l’enllumenat, creació o millora de carrils bici o instal·lació d’escales mecàniques).
 • Aplicacions o infraestructures tecnològiques (per exemple: desenvolupar aplicacions, programari i webs d’àmbit de districte o adquisició d’una impressora 3D).

Els projectes han de tenir un import d’entre 50.000 € i el 30% del pressupost assignat al districte – fins a un màxim de 2 M €.

A més, els projectes han de complir una sèrie de requisits: han de ser de competència municipal, han de respectar la normativa vigent, etc. Pots consultar aquests requisits a l’apartat de preguntes freqüents.

Si no tens clar si la teva idea pot convertir-se en un projecte d’inversió, consulta aquest document.

Recorda que el termini per presentar projectes finalitza el 27 de març de 2020.

Termini de presentació:
27.03.2020
XV Premis a la Conservació de la Biodiversitat
Convoca:
Fundación BBVA
Descripció:

La Fundación BBVA vol reconèixer públicament la tasca de les organitzacions conservacionistes, les institucions i organismes que desenvolupen polítiques o funcions de conservació medioambiental, així com la dels i les professionals de la comunicació que contribueixen amb el seu treball a protegir el patrimoni natural.

 
Modalitats
 • Premi Fundación BBVA a la Conservació de la Biodiversitat a Espanya. Dotació econòmica: 250.000 €

Reconeix l’execució de projectes, polítiques i/o actuacions particularment significatives de conservació i protecció d’hàbitats, espècies o ecosistemes a Espanya.

 • Premi Mundial Fundación BBVA a la Conservació de la Biodiversitat. Dotació econòmica: 250.000 €

Reconeix l’execució de projectes, polítiques i/o actuacions particularment significatives de conservació i protecció d’hàbitats, espècies o ecosistemes a qualsevol país a excepció d’Espanya.

 • Premi Fundación BBVA a la Difusió del Coneixement i Sensibilització en Conservació de la Biodiversitata a Espanya. Dotació econòmica: 80.000 €

Reconeix les tasques de difusió a la societat del coneixement medioambiental i la sensibilització sobre la importància de la conservació del mateix, a través del treball de comunicació en premsa, ràdio, televisió, cinema, exposicions, documentals i Internet.

Termini de presentació:
31.03.2020
Subvencions per a commemoracions d’esdeveniments i per a activitats excepcionals d’entitats
Convoca:
Àrea de Presidència - Diputació de Barcelona
Descripció:

La Diputació de Barcelona obre la convocatòria de subvencions d’activitats singulars, excepcionals i commemoratives. Aquestes subvencions van destinades a les entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats d’aquest tipus. 

Així, aquestes subvencions estan destinades a finançar projectes o activitats que tinguin com a objectius:

 • Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

 • Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

 • Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020.

 • Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

 • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.

El termini per presentar les sol·licituds és entre el 19 de febrer i el 31 de març de 2020.

Podeu consultar més informació a través del següent enllaç: Més informació

Termini de presentació:
31.03.2020
5a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista
Convoca:
Districte de Sant Martí - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones del Districte de Sant Martí, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys el dia en què finalitza el termini de presentació d’obres.

Les persones participants han de lliurar les obres dins un sobre tancat en els dos formats següents:
a) Format paper: cal presentar còpies impreses en DIN-A4 amb les pàgines numerades, ordenades i grapades o enquadernades. L’organització no accepta els originals de les obres.
b) Format digital: en format d’imatge .jpg o .tiff, amb resolució de 300 DPI i un pes màxim de 8 MB, en suport memòria USB.

Les categories a què es poden acollir els participants són:
– Per a la categoria A (persones d’entre 16 i 25 anys), una dotació econòmica per valor de 1.000 € i un lot de còmics i novel·les gràfiques.
– Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), un curs intensiu de còmic, un lot de material
gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Més informació

Termini de presentació:
05.04.2020
6a edició del concurs de vídeos KABUA “Joves per canviar el món”
Convoca:
Equip KABUA, depenent del grup Educació, Famílies i Comunitat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Descripció:

L’Equip KABUA, depenent del grup Educació, Famílies i Comunitat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, promou que els joves puguin expressar les seves opinions sobre diferents temes d’actualitat utilitzant les tecnologies de la comunicació, i que alhora siguin capaços d’actuar de manera crítica. Aquest és l’objectiu amb què va néixer el “ Concurs Kabua Joves per canviar el món!”, perquè joves d’entre 12 i 18 anys facin propostes d’acció social mitjançant la realització d’un vídeo original de denúncia i sensibilització, utilitzant qualsevol dispositiu mòbil, càmera digital o tauleta tàctil.

S’ha de participar en grup, d’un mínim de 3 persones fins a tota una classe. Els grups han de comptar amb un professor/a, educador/a o persona major d’edat que actuï com a responsable del projecte.

Cal inscriure’s al concurs per participar. La inscripció és gratuïta i ha de fer-la el o la responsable del grup al web de KABUA. La data límit per enviar els vídeos és el 14 d’abril a les 00.00h. Hi haurà 10 finalistes; un primer premi de 600 €, un segon premi de 300 € i un tercer premi de 150 €!

Temàtiques de la sisena edició
Canvi climàtic
Identitat de gènere
Salut mental i joves
Refugiats

Característiques i format
El vídeo ha de ser original, ja sigui de ficció, animació o documental.
MP4 (horitzontal) d’una durada de 3-5 min.

On enviar els vídeos
S’han de pujar a YouTube en modalitat “PÚBLIC”
Posar l’enllaç del vídeo a la web KABUA dins el registre següent: https://kabua.uab.cat/6e-concurs-kabua-joves-per-canviar-el-mon/

Per a qualsevol dubte o aclariment adreceu-vos a l’organització del concurs: pr.kabua@uab.cat

Termini de presentació:
14.04.2020