Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació els diferents premis, ajuts i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
11a edició Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona – 2019
Convoca:
Consell Municipal d'Immigració de Barcelona
Descripció:

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona engega una nova edició d’aquests premis que consisteixen en el reconeixement dels projectes realitzats o en curs que hagin destacat en l’àmbit de la integració i l’assoliment de la plena ciutadania de les persones immigrades.

Qui hi pot participar?

Podran presentar projecte al Premi les persones físiques, els grups, les associacions i/o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona.

Temàtica 2019:

Els projectes presentats hauran de girar vers la següent temàtica: Persones migrades i envelliment.

El Consell d’immigració ha escollit aquest tema en tant que es tracta d’una nova realitat que emergeix, que cal conèixer i anticipar, un grup de població que va creixent, i que ja comença a estar present i que requereix d’accions i estratègies d’intervenció.

Podeu veure’n més informació aquí: Més informació

Termini de presentació:
15.10.2019
XIV Premi 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones #BCNAntimasclista i Intercultural – 2019
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona commemora, cada any, el dia 25 de novembre, declarat per l’ONU, des del 1999, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. En aquesta data té lloc la convocatòria del Premi 25 de Novembre dins el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Es poden presentar projectes o treballs que tinguin com a finalitat: 

 • Dur a terme accions de recerca, creació, visibilització, conscienciació o rebuig ciutadà col·lectiu contra les diferents formes i àmbits de les violències masclistes que viuen les dones d’orígens diversos implementades per actors, sectors socials i cívics, associacions, grups de fet o entitats de qualsevol índole.
 • Dur a terme accions d’apoderament de les dones d’orígens diversos que proposin fer front a les diferents tipologies i àmbits en els quals es manifesten les violències masclistes

I han de tenir les característiques següents:

 • Han d’ésser inèdits o estar a l’inici de la implementació, però en cap cas no poden ser projectes acabats ni projectes que les entitats duguin a terme de forma habitual.
 • Ésser projectes en què participin de manera activa les dones d’orígens diversos (les seves veus, la perspectiva, les visions i les accions) i se les apoderi, durant les fases del projecte.
 • S’han de desenvolupar a la ciutat de Barcelona.
 • Que tinguin en compte la diversitat per raó d’origen nacional o ètnic, classe social, creences i religió, i altres situacions que viuen les dones d’orígens diversos.
 • Abordar la sensibilització i la conscienciació contra la violència masclista en dones d’orígens diversos mitjançant els projectes per prevenir-la i eliminar-la. 
 • Fer recerques sobre qualsevol àmbit i tipus de violències masclistes i l’impacte, la recuperació i l’abordatge en dones d’orígens diversos i la relació que hi tenen, per tal d’aplicar els resultats o les recomanacions als serveis d’atenció
 • Materialitzar-se en accions concretes.
 • Tots els projectes han d’estar redactats amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere. En el cos del projecte hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge que s’utilitzin per implementar-lo, difondre’l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere.
 • En el cos del projecte hi ha de constar el compromís que, si és el projecte premiat, tota la comunicació, les imatges i el llenguatge s’utilitzin per implementar-lo, difondre’l, etcètera, siguin inclusius des de la perspectiva de gènere. 

Pel que fa a l’àmbit territorial, els projectes s’han de dur a terme a la ciutat de Barcelona i/o han de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat. 

Premis i dotació

El Premi del 25 de novembre estableix una sola categoria de projecte i un premi amb la dotació econòmica següent: 

 • Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000€

El Premi del Jurat només correspon a un projecte. No es fa pública una classificació de tots els treballs presentats. En cas d’empat, seran objecte de consideració especial, per part del jurat, els projectes presentats per associacions, grups o entitats que formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència ves les dones. 

Participants

Poden presentar un projecte les persones físiques, els grups, les associacions i les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. Només es podrà presentar una sol·licitud/projecte per sol·licitant. Les persones jurídiques han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona.

Tota la informació necessària la trobareu a les bases i al següent enllaç: Més informació

Termini de presentació:
18.10.2019
6è Premis ARA ‘Projectes que ens fan créixer’ – 2019
Convoca:
Diari Ara
Descripció:

El Diari Ara obre la convocatòria dels seus premis anuals per a entitats que contribueixin a l’emprenedoria i a l’àmbit social.

Premi Tatiana Sisquella a la contribució social

Podran ser-ne candidates les entitats que repercuteixin positivament en persones desfavorides.

Premi Ignasi Pujol al foment de l’emprenedoria

Podran ser candidates les entitats que contribueixin al foment, la presència i la visibilitat de l’emprenedoria en la societat catalana.

Termini de presentació:
20.10.2019
30a edició dels Premis Ateneus – 2019
Convoca:
Federació d’Ateneus de Catalunya
Descripció:

La Federació d’Ateneus de Catalunya convoca una nova edició dels seus premis anuals amb l’objectiu de reconèixer la creativitat, l’originalitat, la qualitat i l’esforç que fan les diferents associacions culturals, les persones i les empreses del país per promoure la cultura i l’associacionisme cultural.

 • Premi Comunicació Associativa
  Poden optar a aquesta categoria les iniciatives que afavoreixin i difonguin l’activitat associativa de les entitats (butlletins, circulars, revistes, llocs web, xarxes socials, plans de comunicació, etc.).
 • Premi a la Creativitat Artística
  Pot optar a aquest premi qualsevol activitat artística programada en una entitat federada que destaqui per la seva qualitat, originalitat i repercussió, així com la trajectòria del grup que l’executa.
 • Premi a la Capacitat d’Innovació
  Pot optar a aquest premi una entitat federada que destaqui per la innovació en qualsevol dels seus àmbits d’actuació (gestió, infraestructures, comunicació, etc.).
 • Premi Foment de la Participació
  Pot optar a aquest premi qualsevol activitat que hagi fomentat la participació, mitjançant la programació i l’organització d’actes culturals i festius d’arrel, majoritàriament, catalana.
 • Premi Jove, Proposa!
  Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades per grups de joves entre 16 i 30 anys.
 • Premi al Treball en Xarxa
  Poden optar al premi totes aquelles iniciatives organitzades conjuntament per entitats federades amb d’altres entitats de tota Catalunya que potenciïn la incidència de l’associacionisme a la societat.

Dotació dels Premis:

Cada categoria disposa d’un primer premi de 1.500 € i el guardó; un segon premi de 900 € amb diploma, i un tercer premi de 300 € amb diploma.

Podeu consultar-ne més informació a l’enllaç següent: Més informació

Podeu complir el formulari d’inscripció a l’enllaç següent: Formulari d’inscripció

Termini de presentació:
10.11.2019
Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:
Són subvencions per promoure l’oferta en català d’obres no literàries en forma de llibre, escrites originàriament en qualsevol altra llengua.

Queda exclosa d’aquesta línia de subvencions la traducció al català de llibres de text, de manuals
universitaris, de tesis i tesines, de projectes de recerca, de revistes, de butlletins i de catàlegs comercials.

Va dirigida a:

 • A les empreses editorials, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió
  Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb
  acreditació de distribució i comercialització.
 • A les entitats editorials sense ànim de lucre privades.
Termini de presentació:
29.11.2019