Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a Catalunya
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per promoure actuacions específiques per fomentar la llengua catalana a Catalunya.

Aquesta línia de subvencions promou les actuacions següents:

 • a) Actuacions que afavoreixin la presència i l’ús de la llengua catalana, preferentment en els àmbits laboral i empresarial, tecnològic, cultural i del lleure.
 • b) Actuacions que afavoreixin l’ús de la llengua catalana: accions de sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques.
 • c) Jornades i sessions sobre la llengua catalana.
 • d) Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l’ús i la qualitat de la llengua catalana.

A qui va dirigit?

 • A entitats privades sense finalitat de lucre amb seu a Catalunya
 • A col·legis professionals de Catalunya
 • A organitzacions empresarials
 • A organitzacions sindicals
 • A federacions esportives catalanes

Més informació

Termini de presentació:
28.04.2021
XII Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual
Convoca:
Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual
Descripció:

Els terminis de presentació de sol·licituds de participació en l’edició dels Premis de l’any 2020 van quedar suspesos a conseqüència de les mesures previstes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la qual es declarava l’estat d’alarma per la COVID-19. Enguany tornem a convocar els Premis amb la consideració extraordinària les produccions dels tres anys anteriors: 2018-2019 i 2020.

La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual convoca el XII Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual amb l’objectiu de promoure una millor representació de la diversitat etnocultural en els mitjans audiovisuals de Catalunya.

Es valoraran les bones pràctiques en el tractament de la diversitat cultural i les migracions, entesa com la representació i participació normalitzada de persones d’orígens i contextos culturals diversos, així com sobre els processos migratoris en els mitjans de comunicació.

Les categories específiques són:

Categoria A. Programa de televisió

Programa B. Programa de ràdio

Programa C. Producció audiovisual

Categoria D. Webs (espais en línia, YouTube…)

Categoria D. Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la comunicació audiovisual

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril de 2021, cal presentar una sol·licitud per cadascun dels materials. Podeu consultar les bases al següent enllaç: Bases i requisits Sol·licitud

Més informació

Termini de presentació:
30.04.2021
Convocatòria Enfortim l’Economia Social i Solidària 2021
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona obre la cinquena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’ESS amb la Convocatòria de subvencions 2021 per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària (ESS) i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN amb un pressupost total d’1,2 milions d’euros.

Enfortim el vostre projecte amb subvencions de fins al 80%. Prioritzem l’enfortiment i la reactivació de l’ESS, mitjançant la creació, la consolidació, la formació, i enguany especialment la digitalització i la intercooperació per a la creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.

Els àmbits temàtics i modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria: 

A)    ENFORTIMENT: Creació i Consolidació 

Aa Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques preexistents, en cooperatives.

Ab Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica.

Ac Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci:

Ac1.  Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’empresa/organització.

Ac2. Despeses de matriculació del personal de l’empresa/organització en accions formatives externes o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de matriculació.

Ac3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP en organitzacions i empreses de l’ESS.

Ad Digitalització: Facilitar la transformació digital de les empreses ESS.

B)    REACTIVACIÓ: Intercooperació

Ba Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per entitats de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 d’ESS de Barcelona, i tinguin per destinatàries a les seves entitats sòcies.

Bb Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.

Bb1. Disseny i preparació.

Bb2. Desenvolupament i enfortiment.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaries de les subvencions que regulen les Bases i la convocatòria:

 • Les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que persegueixin els objectius i compleixin els requisits de la convocatòria, tals com, sense caràcter limitatiu, entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat.
 • Les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, tals com grups cooperatius o altres formes jurídiques que agrupin entitats a les que es fa referència en el paràgraf anterior, donant forma a projectes d’intercooperació o col·laboració empresarial que es basin en els principis i valors de l’economia social i solidària.
 • Les agrupacions de persones físiques, inclosos els empresaris/àries individuals, en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral.
 • Les agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.
 • Qualsevol altra forma jurídica mercantil amb un projecte de transformació en cooperativa o societat laboral.

Més informació

Termini de presentació:
05.05.2021
Impulsem el que fas 2021
Convoca:
Ajuntament de Barcelona -Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, obre la cinquena convocatòria d’ajuts per finançar projectes que impulsin l’economia dels barris de la ciutat de Barcelona.

Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l’emprenedoria i l’empresa, la dinamització de locals en planta baixa, la innovació socioeconòmica, l’ocupació de qualitat, el turisme responsable i sostenible, el consum responsable, els models agroalimentaris sostenibles, les indústries creatives i la logística amb vehicles zero emissions.

La convocatòria comprèn set modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels barris de la ciutat de Barcelona. Les modalitats de la present convocatòria són:

 • Modalitat 1: Dinamització de locals buits en planta baixa
 • Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial 
 • Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori
 • Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori
 • Modalitat 5: Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
 • Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla
 • Modalitat 7: Indústries creatives al territori

Podeu presentar sol·licituds, tant persones físiques (veïns i veïnes de la ciutat) com jurídiques (associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, persones autònomes, etc. amb seu social i/o delegació a la ciutat de Barcelona).

Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 50.000 euros d’import subvencionat.

Més informació i tràmit

Termini de presentació:
05.05.2021
Premi del Consell Social ‘Pedagogia i Objectius de Desenvolupament Sostenible’ 2021
Convoca:
Consell Social
Descripció:

El Consell Social crea i convoca aquest premi amb la voluntat de donar visibilitat a bones pràctiques relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, posant en valor la tasca de pedagogs i psicopedagogs.

El Premi del Consell Social “Pedagogia i ODS”, veu de les fonts del “Premi d’Assaig Pedagògic F. Company”, creat el 2003 i consolidat en el temps amb un total de 9 edicions, dotat econòmicament amb 1500 euros al primer premi, amb un total de 100 assajos pedagògics presentats per pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, esdevenint una gran aportació de coneixement, innovació, investigació, reflexió a la pedagogia en les seves vessants científica i professional.

En aquest cas des del treball conjunt d’entitats o serveis que estiguin o hagin desenvolupat bones pràctiques pedagògiques al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Més informació

Termini de presentació:
08.05.2021