Skip to Content

cercador d'ajuts, premis i subvencions

Introduexi la paraula o text per cercar dins l'apartat d'Ajuts, Premis i Subvencions

Taulell d'Ajuts, Premis i Subvencions

En aquesta taula trobaràs totes aquelles convocatòries d’ajuts, premis i subvencions que poden ser útils per al finançament del vostre projecte, amb un enllaç directe perquè també puguis descarregar les bases, els formularis corresponents i amb la data de termini de presentació de la sol·licitud.

A continuació, els diferents ajuts, premis i subvencions ordenats per ordre de termini de sol·licitud.

AJUT
Suport econòmic que atorga una entitat, institució o òrgan de caire privat per a la realització d'un projecte.
PREMIS
Reconeixement sovint econòmic, segons decisió d'un jurat, per la iniciativa o el bon desenvolupament d'un projecte.
Subvenció
Ajut econòmic que parteix d'una convocatòria que realitza l'Administració pública. Es presenten als diaris oficials.
Convocatòria anual d’ajuts UPF 2021
Convoca:
Universitat Pompeu Fabra
Descripció:

La Universitat Pompeu Fabra va crear l’any 2007 una convocatòria anual pròpia d’ajuts en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament. El fons econòmic de la convocatòria està constituït per ingressos propis de la UPF, per les aportacions voluntàries i per la participació del Consell Social de la UPF.

A través de la convocatòria se subvencionen projectes de sensibilització i de cooperació al desenvolupament liderats per membres de la comunitat universitària de la UPF.

Modalitats

Poden optar en aquesta convocatòria els projectes destinats a les línies següents:

 •     Línia 1. Formació-educació: accions que promoguin l’educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d’altres institucions educatives formals en temes de desenvolupament sostenible.

•      Línia 2. Projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament.

•      Línia 3. Activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.ç

Sol·licitants

Poden optar a obtenir l’ajut els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis. També hi poden participar els antics alumnes (Alumni) UPF i treballadors de la UPF jubilats.

La sol·licitud es fa conjuntament entre la persona sol·licitant i una entitat social, entre les quals hi ha un vincle.

Més informació

Termini de presentació:
14.02.2021
Convocatòria europea per promoure vies complementàries per a les persones que necessiten protecció i major integració
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

En el marc del programa AMIF, la Comissió Europea obre aquesta convocatòria amb l’objectiu de conduir a la creació de nous llocs per a l’admissió legal i una integració eficaç de les persones necessites de protecció internacional mitjançant el disseny i l’aplicació de programes de vies complementàries com podrien ser:
– Facilitar la seva inscripció en universitats europees;
– Facilitar l’accés a permisos de residència relacionats amb el treball per a persones amb competències rellevants per al mercat laboral de la UE;
– Permetre la reagrupació familiar legal i segura per als beneficiaris de la protecció internacional que resideixin a la UE proporcionant assistència i suport;
– Promoure noves iniciatives o millorar les ja existents dirigides per agents establerts localment al país receptor, per exemple, organitzacions de la societat civil, comunitats de la diàspora, autoritats locals, etc., dutes a terme en cooperació amb les autoritats competents per establir programes de patrocini comunitari per a l’admissió humanitària i altres vies complementàries.

Accions

Les propostes haurien d’incloure una o més de les següents accions :

– Activities per a abordar les barreres a les vies legals per a les persones que necessiten protecció internacional
– El desenvolupament de programes per a l’admissió i la posterior integració de persones que necessiten protecció internacional en els Estats membres, fins i tot a través de mesures predepartades i posteriors a l’arribada;
– Activitats per mobilitzar el suport local i construir associacions fortes entre les principals parts interessades, com les autoritats nacionals i locals, les comunitats locals, els empresaris, els sindicats, les institucions d’educació superior, els estudiants, les diàspores i altres patrocinadors privats.

Tenint en compte l’aspecte transnacional del tema, les accions també haurien de fomentar activitats conjuntes entre socis de diferents Estats membres.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
16.02.2021
Premis Barcelona 2020
Convoca:
Ajuntament de Barcelona- Institut de Cultura
Descripció:

Les beques “Premis Barcelona 2020” són uns ajuts de caràcter excepcional, destinats a fer possibles projectes de creació, recerca i innovació en els àmbits de la cultura, l’educació i la ciència. L’Institut de Cultura ha decidit transformar els Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició de 2020, per tal de reactivar un sector castigat fortament per la crisi sanitària i en lluita constant contra la precarietat.

L’objectiu d’aquestes beques és ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària experimentada durant el 2020 i promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, científic i educatiu de Barcelona a través de la innovació en cadascun d’aquests àmbits.

Els àmbits i linies són les següents:
 • Àmbit cultural
  • Projectes de suport a la creació artística (155 beques de 6.000 euros)
  • Projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària (14 beques de 10.000 euros)
 • Educació
  • Cultura i educació (34 beques de 10.000 euros)
 • Ciències
  • Divulgació científica i arts i ciències (22 beques de 10.000 euros)

El termini de presentació de sol·licituds serà del 30 de desembre fins al 17 de febrer.

Més informació

Termini de presentació:
17.02.2021
Convocatòria ENI de la Iniciativa de Construcció de la Pau (EUPI) 2020
Convoca:
Comissió europea
Descripció:

L’objectiu global d’aquesta convocatòria de propostes és donar suport i promoure les condicions per a una resolució sostenible del conflicte israelià-palestí a través de la societat civil i el compromís positiu dels ciutadans, ajudant a mantenir i fomentar les condicions per a la viabilitat d’una solució negociada de dos estats. 

Els objectius específics estan dividits per lots: 

– Compromís civil i polític en la construcció de la pau 

– Reforçar la confiança 

– Cooperació estratègica 

Les prioritats de la convocatòria són: 

Comprometre els joves (homes i dones joves) en la transformació de conflictes i en la construcció d’una cultura de pau basada en els drets humans d’acord amb els estàndards internacionals de les dues societats. Això s’hauria de reflectir en iniciatives inclusives que promoguin la participació dels joves (homes i dones joves) en la planificació i la formulació de polítiques, la participació política, la prevenció de la violència i la promoció de la pau social mitjançant canvis positius cap a la consolidació de la pau en els conflictes. 

Potenciar les dones i les nenes i millorar el seu paper i la participació significativa en la prevenció i transformació de conflictes com a agents de canvi positiu a nivell social. Això s’hauria de reflectir en iniciatives dirigides directament a dones i nenes i la seva participació significativa en tot el cicle del projecte. 

Comprometre les parts interessades i els districtes electorals que tradicionalment estan menys exposats o gens, compromesos amb el MEPP i la visió de la solució de dos estats. 

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
22.02.2021
1a edició dels Premis Espavila
Convoca:
Fundació Espavila
Descripció:

L’objectiu dels Premis Espavila és conèixer i premiar a persones (amb residencia a Catalunya) que malgrat les circumstàncies de cadascú (dificultats econòmiques, socials, laborals, etc.) són capaces de fer l’esforç d’avançar i millorar la seva formació educativa i/o professional.

O bé, aquelles altres persones o col·lectius que són capaços d’inculcar valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc. per l’ajuda  educativa i/o professional dels altres.

És per aquest motiu que els Premis Espavila tenen dues modalitats independents. En cada una d’elles es tracta de respondre una pregunta:

 • Modalitat A: Que fas per la teva millora educativa i/o professional?

Adreçat a persones (amb residència a Catalunya) que malgrat les circumstàncies de cadascú (dificultats econòmiques, socials, laborals, etc.) són capaces de fer l’esforç d’avançar i millorar la seva formació educativa i/o professional.

 • Modalitat B: Que fas per ajudar a millorar els altres?

Adreçat a aquelles altres persones o col·lectius que són capaços d’inculcar valors fonamentals com ara treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, etc. per l’ajuda educativa i/o professional dels altres.

La dotació inicial dels Premis Espavila és de 10.000 € (5.000 € cada modalitat) repartits de la manera següent en cada una de les modalitats:

 • Un premi de 1.000 €
 • Dos premis de 700 €
 • Dos premis de 500 €
 • Quatre premis de 400 €.

S’exclouen per optar als premis les millores per superar addicions, alimentàries o de salut.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
15.03.2021