X

Les mesures i restriccions contra la covid-19 han fet reinventar les nostres trobades associatives. Les assemblees i reunions virtuals sovint dificulten la participació de les membres de l’entitat i ens costa sentir-nos connectades amb el grup i el projecte. 

En aquest article us facilitem un recull de dinàmiques adaptades al format online per dinamitzar les vostres assemblees i reunions, organitzades segons la temàtica que es vulgui treballar. 

La majoria d’elles requereix de l’ús d’una pissarra online interactiva, de manera que a la descripció de cada dinàmica trobareu amb quines aplicacions online és possible realitzar-la. Podeu consultar més informació a la 2a part de l’article: aplicacions online que faciliten la participació.

D’altres només requereixen l’ús d’una plataforma per fer la videotrucada conjunta. Podeu consultar algunes plataformes per realitzar videotrucades a l’article: Recursos en línia per no aturar l’associacionisme!

Com estem? 

Per compartir com estem cada una de nosaltres.

 • Dibuixem: individualment o per grups podem dibuixar com estem a la pissarra virtual. Després es pot fer una posada en comú. Jamboard / Mural / Miro
 • GIFS: cadascú adjunta un gif a la pissarra que representi com està avui. Al portal Giphy en trobareu de tot tipus! Jamboard
 • Movem el cos: cadascú expressa amb el cos una figura/postura que representi com està. No necessita pissara. 

Cohesió

Jocs de coneixença i cooperació per sentir-nos més prop malgrat la virtualitat.

 • Joc de comptar:  entre totes anem comptant sense poder-nos trepitjar (una persona diu 1, una altra diu 2, i així successivament sense solapar-se). Si dues persones diuen el número a la vegada es torna a començar. No necessita pissara.  
 • Paquets: es dibuixen paquets a la pissara i cada persona es situarà amb la seva etiqueta en el paquet corresponent. Per exemple, es poden fer paquets segons el temps que portes a l’entitat: menys d’un 1 any; entre 1 i 2; entre 2 i 3;  4 o més.  O bé, segons les funcions que t’agrada més realitzar a l’entitat: gestió tècnica; cures; idear/crear; intervenció/execució.  Aquesta dinàmica ens permet mostrar la diversitat del grup i conèixer-nos més entre nosaltres. Jamboard / Mural / Miro 
 • Un objecte personal: cada persona ha de buscar un objecte per casa que sigui important per ella, que la representi, etc. Després es pot compartir l’objecte i el perquè de l’elecció en el gran grup o per petits grups. No necessita pissara. 
 • Veritat o fals? Es tracta que cadascú expliqui alguna història o anècdota personal i una altra que sigui falsa. La resta hauran d’endevinar quina és la verdadera. No necessita pissara.  

Autodiagnosi

Per realitzar anàlisis internes de l’entitat.

 • DAFO: una tècnica per pensar al voltant de les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l’entitat. A la pissarra podem introduir la taula amb els quatre ítems i que les participants vagin omplint-la per grups o individualment. Per més informació: Dinàmica 11. Fem un DAFO! Jamboard / Mural / Miro
 • Arbre dels problemes: una dinàmica per identificar les causes i conseqüències d’un problema central que identifiquem. Per més informació: Dinàmica. Arbre dels problemes. Jamboard / Mural / Miro

Debat

 • El termòmetre: es tracta que cada participant col·loqui la seva etiqueta amb el seu nom en un extrem o altra de la pissara en funció de si està d’acord amb tal afirmació. També podem fer aquesta dinàmica sense necessitat de pissarra i jugant directament amb la càmera del nostre ordinador: si ens ajupim i ens situem a baix de tot de la pantalla és que no estem gens d’acord, i si ens aixequem i situem el nostre cap a dalt de tot de la pantalla és que estem molt d’acord! Per més informació: Dinàmica 4. El termòmetre. Jamboard / Mural / Miro 
 • Els 6 barrets: una dinàmica per tenir debats des de diferents estils de pensaments (objectivitat, subjectivitats, innovació, crítica, optimisme, facilitació-mediació). Des de la pissarra podem establir des de quin tipus de barret estem parlant. Per més informació: Dinàmica 5. Els 6 barrets. Jamboard / Mural / Miro

Valoracions 

Per valorar alguna activitat o projecte que haguem realitzat. 

 • Nevera, rentadora i paperera: escrivim o dibuixem una nevera, rentadora i paperera de manera que les participants vagin col·locant post-its en cada una d’elles. Per més informació: Dinàmica 20. Nevera, rentadora i paperera. Jamboard / Stromboard / Mural / Miro
 • La diana: a partir d’una plantilla/dibuix d’una diana adjuntada a la pissarra es tracta que les persones vagin col·locant la seva etiqueta més al centre o més al marge en funció de com de positivament valorin cada aspecte. Per més informació: Dinàmica 15. La diana de la valoracióJamboard / Mural / Miro 

Altres

 • La pilota invisible: ideal per aquells moments on tothom es queda en silenci i ningú respon. Passeu-vos la pilota invisible de persona en persona per donar el torn de paraula. És important explicitar que la pilota no obliga a participar sinó que proposa (qualsevol s’ha de sentir lliure per dir que no vol participar).  No necessita pissara. 
 • Fem subgrups:  no tothom se sent còmode amb el gran grup. Els petits grups faciliten la participació de totes les persones. No necessita pissara
 • Els cigrons: aquesta dinàmica serveix per equilibrar l’ús torns de paraula. Abans de començar l’assemblea o reunió, es crearan a la pantalla 5 etiquetes repetides per cada participant amb el seu nom. Cada vegada que algú intervingui haurà d’esborrar una de les seves etiquetes de la pissarra. Òbviament, podem augmentar o disminuir el nombre d’etiquetes per persona en funció del volum de temes a parlar. Per més informació: Dinàmica 6. Els cigronsJamboard / Mural / Miro

Per a més informació

Si teniu interès en realitzar un assessorament més personalitzat sobre possibles dinàmiques online, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a acompanyaments@crajbcn.cat o bé al 605064182 per trucada o WhatsApp. A més, per a les trobades presencials disposeu de la nostra CRAJA d’eines, una caixa amb dinàmiques, eines i materials per treballar la gestió del vostre grup i projecte.