X

Entitats, us informem que ha sortit publicada, en data de 20 de maig, la Resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2021 de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta hi podeu consultar l’atorgament provisional assignat i la documentació que es requereix (si és el cas), així com els projectes denegats provisionalment i aquelles sol·licituds inadmeses.

Al·legacions, esmenes i reformulació

Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, esmenes i reformulacions. Aquest termini finalitza el proper 4 de juny (inclòs).

Pel que fa a les al·legacions, podeu presentar-n’hi per fer constar per escrit la disconformitat amb la resolució. Per facilitar-vos aquesta gestió, podeu fer servir la nostra Plantilla de documentació associativa núm. 20 – La presentació d’al·legacions

També en aquest termini haureu de realitzar les esmenes corresponents, aportant la documentació que es requereixi en la resolució. En cas que no s’aporti durant els 10 dies hàbils, es denegarà la subvenció. 

I, respecte a la reformulació del projecte, podeu presentar-la en cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat, i sempre que això afecti a l’execució dels projectes. Cal tenir present que ha de mantenir en tot moment l’objecte i finalitats del projecte presentat. Podeu consultar, per si us és d’utilitat, la nostra Plantilla de documentació associativa núm. 32 – La reformulació de projectes. 

Tota aquesta documentació l’heu d’aportar telemàticament a través de lOficina Virtual de Tràmits. 

I si us queden dubtes o qüestions no resoltes, al CRAJ estarem encantades que ens contacteu a través del correu assessoraments@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.