X

Entitats, us informem que ha sortit publicada, a data de 5 de juny, la resolució de l’atorgament provisional de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020. 

Hi podeu consultar l’atorgació provisional assignada i la documentació que es requereix (si és el cas) així com els projectes denegats i no admesos. Tingueu en compte que aquesta resolució és provisional i que caldrà esperar a la publicació de la resolució definitiva per saber quin és l’atorgament final de la convocatòria. 

Al·legacions, esmenes i modificacions

Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, esmenes i modificacions dels projectes. Aquest termini finalitzarà el proper 19 de juny (inclòs).

Si l’import que us han atorgat és inferior al sol·licitat, i sempre tenint en compte que no afecti a l’execució dels projectes, es pot presentar una reformulació d’aquest. Podeu consultar la Plantilla de documentació associativa núm. 32 – La reformulació de projectes 

En cas de no poder desenvolupar el projecte tal com estava previst degut a la situació actual per la Covid-19 (tot i les mesures de flexibilització establertes), podeu presentar les modificacions o reformulacions globals d’aquest, tenint present que ha de mantenir l’objecte i finalitats del projecte presentat. Per tal de presentar la modificació del projecte, cal que utilitzeu aquest model que facilita el propi Ajuntament de Barcelona: Doc. bàsic 2 – Modificació del projecte.

Pel que fa a les al·legacions, podeu presentar-n’hi per fer constar per escrit la disconformitat amb la resolució. Per facilitar-vos aquesta gestió, el CRAJ us recordem que podeu fer servir la nostra Plantilla de documentació associativa núm. 20 – Presentació d’al·legacions

En cas de voler renunciar a la subvenció, ho podeu també dins d’aquest termini. Podeu utilitzar la Plantilla de documentació associativa núm. 30 – Renúncia a una subvenció

Tota aquesta documentació la podeu aportar telemàticament a través de l’apartat de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona d’activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Oficina Virtual de Tràmits, a l’apartat “Annexió de documents a sol·licituds ja enregistrades”.

Mesures de flexibilització establertes

Davant la situació generada a causa de la covid-19 i de la impossibilitat per a moltes entitats de realitzar els projectes i/o les activitats tal i com les tenien previstes, des de l’Ajuntament de Barcelona es van establir unes mesures de flexibilització en relació amb aquesta Convocatòria General de Subvencions. 

L’ampliació del termini d’execució i justificació, la possibilitat de modificar o tornar a formular el projecte, la sol·licitud del pagament per anticipat, la possibilitat que la subvenció siguin fins a un 80% de l’import sol·licitat… són algunes d’aquestes mesures. 

Podeu consultar detalladament totes aquestes mesures en el següent article: Novetats a la Convocatòria general de subvencions per al 2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar aquest article de Torre Jussana. 

I si us queden dubtes o qüestions no resoltes, al CRAJ estarem encantades que ens contacteu a través del correu electrònic assessoraments@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.