X

Per a la majoria d’entitats juvenils, els projectes formen part del dia a dia d’aquestes i suposen una de les seves accions principals, però, de què parlem, quan parlem de projectes? 

Podem definir un projecte com “un conjunt de recursos materials i humans que es combinen per fer possible la realització d’una sèrie d’activitats seguint una metodologia concreta, en un temps i amb un cost determinat, amb la finalitat d’assolir uns resultats que permetin l’assoliment d’un objectiu específic amb el qual es canviï una realitat concreta.” 

És molt important que el projecte que dissenyem parteixi d’unes necessitats reals dels col·lectius als quals s’adreça i per fer-ho, hi ha tot un seguit de tècniques de diagnosi que podeu aplicar. D’aquesta manera es podrà analitzar quines problemàtiques hi ha en la realitat que ens envolta i s’enfocarà el nostre projecte cap a la transformació social d’aquestes. 

Alguns exemples de tècniques de diagnosi són l’arbre de problemes, l’anàlisi de contingut documental i estadístic, l’anàlisi DAFO, les enquestes, entrevistes i grups de discussió, entre d’altres. Podeu consultar com aplicar aquestes tècniques i altres a la Fitxa temàtica núm. 45 – Tècniques de diagnosi. 

Importància de la redacció d’un projecte

El fet de dissenyar i redactar un projecte neix de la necessitat de no deixar a la improvisació i a l’atzar el funcionament, els objectius i les activitats que l’entitat desenvoluparà.

D’aquesta manera, la redacció del projecte, i per tant la seva definició, permet donar forma als objectius des del principi i ajuda a establir les prioritats i les finalitats de l’associació de manera organitzada i coneguda per totes les persones implicades. 

També, el fet de redactar un projecte ens permet prendre consciència i optimitzar els recursos dels quals disposem, fer créixer l’impacte de les activitats que desenvolupem, mobilitzar diferents sectors en un projecte comú, etc. Alhora ens permet disposar d’un document escrit per presentar el projecte, en cas que estigui enfocat a la recerca de finançament o de presentació a altres agents. 

Elements transversals d’un projecte

Quan des d’una entitat es planteja el fet de desenvolupar i tirar endavant un projecte, cal que, durant el procés de creació, totes les parts interessades i implicades disposin d’un espai per poder aportar les seves idees, les seves inquietuds, i crear, així, un projecte en comú. La participació és un dels tres pilars fonamentals de l’associacionisme juvenil, juntament amb la transformació social i el voluntariat, i per tant, també representa un element clau en el disseny de projectes. 

Hi ha altres elements que també hauríem de tenir en compte a l’hora de dissenyar els nostres projectes: la perspectiva feminista, la sostenibilitat, la proximitat, la transformació social, el codi ètic, la inclusió, l’accessibilitat i la interculturalitat, entre d’altres. Per ampliar la informació sobre aquest apartat podeu consultar la Guia Fem projectes del CRAJ.. 

El guió del projecte 

Un aspecte clau a l’hora de redactar el nostre projecte és tenir present el guió de projecte. A continuació, us presentem una proposta de guió de projecte que pretén recollir i donar resposta a una sèrie de preguntes sobre el projecte que proposem:  

 1. Com s’identificarà el projecte? Títol del projecte 
 2. Què volem fer? Descripció general 
 3. Per què ho volem fer? Justificació del projecte 
 4. A qui s’adreça? Destinataris i destinatàries 
 5. On es desenvoluparà? Ubicació i cobertura 
 6. Què volem aconseguir? Objectius 
 7. Com assolirem els objectius? Activitats i tasques 
 8. Amb què ho farem? Recursos 
 9. Quan ho farem? Calendari 
 10. Quant costarà? Finançament i pressupost 
 11. De quina manera ho farem? Organització i metodologia 
 12. Com ho donarem a conèixer? Promoció i publicitat 
 13. Com ho valorarem? Pla d’avaluació

Podeu utilitzar la PDA núm. 21 – Plantilla de guió del projecte i adaptar-la en funció de les necessitats del vostre projecte. 

Si voleu ampliar la informació sobre el disseny i la gestió de projectes podeu consultar la Guia per a entitats “Fem projectes” i la Fitxa temàtica núm. 39 – Com redactar un projecte.

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i us esteu plantejant dissenyar un projecte, truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp o Telegram (652 878 122) o bé envieu-nos un correu a assessoraments@crajbcn.cat i us donarem un cop de mà!