Skip to Content

Segon Concurs de Cobertes Verdes
Descripció anunci:
Si la vostra comunitat de veïns i veïnes o la vostra organització està interessada a tirar endavant un projecte de coberta verda, teniu una nova oportunitat.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, convoca el Segon Concurs de Cobertes Verdes, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds a la ciutat. 

El concurs es va iniciar el 3 de març i contemplava un termini de 3 mesos per a la presentació de propostes. D’acord amb el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma, el termini de presentació de propostes pel concurs va quedar aturat i es reprendrà en el moment en què aquesta situació, o les seves pròrrogues corresponents, acabin.

La segona edició del Concurs de Cobertes Verdes finançarà el 75% de cada projecte de les deu propostes guanyadores, fins a 100.000 euros.

Es podran presentar a la convocatòria edificis prioritàriament d’habitatges de titularitat privada, ja que l’objectiu és que la coberta suposi un benefici de caràcter col·lectiu o social per a les persones que hi resideixen. En queden excloses les cobertes la finalitat de les quals sigui dur-hi a terme activitats que generin beneficis econòmics.

 

Per a més informació, consulteu el document resum de les bases i d’aclariments tècnics: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ConcursCobertesAclarimentsBases.pdf 

 

Entitat o associació:
Institut Municipal de Paisatge Urbà
Telèfon:
-