Skip to Content

La qualitat de l’aire en temps real
Descripció anunci:

El web gencat ofereix un nou servei d’informació sobre la qualitat de l’aire en temps real mesurada a través de les més de 120 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De manera similar a com s’ofereix la informació del temps, les dades es mostren en un mapa, que indica els valors corresponents a les diferents zones del territori. El mapa de qualitat de l’aire està disponible a la pàgina d’inici del web gencat.

Codi semafòric
Cada punt representat indica la qualitat de l’aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l’ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

La qualitat d’un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l’estació, i queda indicat segons aquest codi:

  • Verd: qualitat bona
  • Groc: qualitat regular
  • Vermell: qualitat pobra

Dades de les estacions
En el punt es pot consultar informació detallada de l’estació seleccionada: el nom i la tipologia, i la representació i valor dels contaminats analitzats, segons el mateix codi que s’utilitza per determinar la situació general de la qualitat de l’aire a l’estació. Al botó de llegenda, situat a la capçalera, una capa desplegable mostra els valors dels llindars utilitzats per a cada contaminant.

El fitxer que l’alimenta es construeix amb dades que es reben automàticament cada hora.

 

Entitat o associació:
Generalitat de Catalunya
Telèfon:
-
Email:
-