Skip to Content

La comissió d’ecologia de la XES declara l’emergència climàtica
Descripció anunci:

La Xarxa d’Economia Solidària anima els socis i sòcies que participen al Balanç Social a omplir els indicadors ambientals d’aquesta iniciativa per tal d’afrontar mesures contundents.

En la seva eina de rendició de comptes i de mesura de l’impacte social, ambiental i de bon govern, i davant l’actual situació d’emergència climàtica, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) fa una crida per revisar si hi ha marge de millora en les accions que es fan en relació al medi ambient.

La XES considera que els indicadors ambientals del Balanç Social no s’acostumen a omplir correctament. Com a exemple, en el darrer exercici els reports sobre consum d’electricitat i aigua van baixar fins al 63% i el 65% respectivament en relació als que es van fer l’any 2013. A més, s’observa que només el 48% de les organitzacions tenen contractades proveïdores d’electricitat 100% renovable.

Al Balanç Social es demanen dos tipus diferents de dades: d’una banda dades quantitatives sobre consum elèctric, d’aigua, gas, gasolina, paper, etc.; d’altra, s’hi formulen també preguntes referents a l’acompliment de pràctiques concretes.

De cara a que les organitzacions omplin correctament aquest apartat del Balanç, la XES dona al seu web alguns consells que les permetran calcular millor els seus consums.

 

 
Entitat o associació:
Comissió d’Ecologia de la XES
Telèfon:
661 508 895
Email:
info@xes.cat