Skip to Content

Etnobotànica i tecnologia s’uneixen en la plataforma CONECT-e
Descripció anunci:

Les persones usuàries de CONECT-e comparteixen aportacions sobre l’ús tradicional de plantes, animals o bolets, amb l’objectiu de recollir i salvaguardar els coneixements etnobotànics.

L’etnobotànica estudia la relació que les persones han tingut amb els elements de la natura com els vegetals, els bolets o altres animals. L’anomenat coneixement ecològic tradicional inclou la saviesa popular i les tradicions que cada comunitat ha tingut amb l’entorn natural sobre el qual s’ha desenvolupat: les plantes per curar-se, o les emprades per quallar la llet i fer formatge, els troncs més adequats per fer bigues de les cases, la tripa ideal per embotir la carn o les fibres vegetals més adequades per teixir xarxes per pescar….
Es tracta d’un patrimoni de la cultura popular que es transmetia de generació en generació, adaptant-se al medi i als temps. Avui però, existeix el risc que molts d’aquests coneixements es perdin. 

Per aquest motiu des de Ia Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i de l’Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals (ICTA) de la UAB es va donar impuls a la creació d’una plataforma online, mirada a recopilar els coneixements etnobotànics de forma col·laborativa. Ha estat desenvolupada amb el finançament de Ministerio de Economía y Competitividad,  el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i la Fundación Biodiversidad.  La plataforma ha estat batejada com a CONECT-e , de “CONeixenent ECològic Tradional”, i compta amb la col·laboració d’entitats educatives, instituciones académiques i associacions, com per exemple la Red de Semillas o la Fundació Autònoma Solidària.

Com es pot participar?

Per participar només cal donar-se d’alta com a persona usuària de la plataforma, i tot seguit aportar la informació que es tingui al voltant de l’ús tradicional d’una planta – o animal, o bolet…- o d’un ús tradicional d’un recurs natural . Es pot complementar una fitxa existent, o crear-ne una de nova. Es convida també a aportar fotografies, i marcar sobre un mapa la zona de la qual referim l’ús tradicional. A la mateixa plataforma es troben guies i recursos, tan sobre etnobotànica com sobre els aspectes tècnics del sistema.

 

Entitat o associació:
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Telèfon:
932 195 080
Email:
info@xvac.cat