Skip to Content

Equips informàtics a disposició de les entitats
Descripció anunci:

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha posat en marxa una renovació dels seus equips informàtics que vol destinar a entitats sense afany de lucre. Amb aquesta iniciativa, l’entitat urbanística de la Generalitat de Catalunya ofereix la possibilitat a les entitats de tercer sector i centres educatius, amb seu a Catalunya, d’adquirir equipaments que encara es troben en bon estat i poden ser útils per a altres funcions. L’oferta inclou ordinadors de sobretaula sense sistema operatiu, 2 Gb Ram, 250 Gb disc, amb teclat, ratolí i amb estoc limitat de monitors 17”.

Totes aquelles entitats i centres educatius interessats en tenir la possibilitat d’aconseguir algun d’aquests equipaments, és necessari que ho facin saber enviant un correu electrònic a incasol.sistemesinformacio@gencat.cat sol·licitant el nombre d’equips que necessiten, la finalitat de l’entitat i el projecte al qual es destinarà l’equipament informàtic. El termini per presentar les propostes finalitza el proper 14 de desembre. Posteriorment, l’INCASÒL avaluarà les peticions rebudes en funció d’aquestes dades i els atorgarà el material abans de finalitzar el 2018, sent el transport a càrrec de l’entitat sol·licitant.

INCASÒL, entitat urbanística

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) és una empresa pública depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat que l’any 2000 fou configurada com un ens públic. La Llei d’urbanisme la qualifica com a entitat urbanística especial de la Generalitat, amb competències urbanístiques en matèria de planejament i gestió podent ésser receptora de la cessió a títol gratuït o de l’alienació directa de terrenys, del patrimoni públic de sòl i habitatge.

 

Entitat o associació:
Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Telèfon:
932 286 000