Skip to Content

Dia Mundial de l’Aigua
Descripció anunci:

Sota el lema Water for all (aigua per a tothom) el 22 de març se celebrà el Dia Mundial de l’Aigua, es tracta de l’objectiu de desenvolupament sostenible número 6 de l’ONU i pretén garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible per a tothom arreu del món. 

Al programa Compartim un Futur, trobareu moltes activitats relacionades amb el cicle de l’aigua per a diferents nivells educatius, així com visites guiades a depuradores i potabilitzadores per tal d’observar el sistema d’abastament i sanejament metropolità, o tallers per fomentar la pràctica d’hàbits saludables pel que fa a l’ús dels recursos hídrics. Aquestes activitats s’ofereixen dins dels recursos compartits de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

El 25% de les escoles del món no tenen subministrament d’aigua potable

Segons dades de les Nacions Unides, actualment, més de 663 milions de persones viuen sense subministraments d’aigua potable prop de les seves cases, cosa que els obliga a recórrer llargues distàncies per aconseguir aigua. A més a més, el 25% de les escoles del món no tenen subministrament d’aigua potable, el que implica que aquests alumnes no disposen d’aigua sanejada o no poden beure aigua a l’escola.

L’aigua és un element essencial per al desenvolupament sostenible, el creixement inclusiu i la reducció de la pobresa. Per promoure i garantir l’accés i el subministrament d’aigua per a tothom, les Nacions Unides van decretar el dia 22 de març com a Dia Mundial de l’Aigua, coordinat per UN-Water.

Segons aquesta comissió, l’accés a l’aigua per a tothom és un dret imprescindible per aconseguir el desenvolupament sostenible de tot el món.

Ofertes de recursos

 

Entitat o associació:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Telèfon:
-