Skip to Content

Debat “Habitatge cooperatiu: sostenibilitat vs assequibilitat”
Descripció anunci:

En el context actual podem construir una arquitectura realment sostenible i alhora assequible econòmicament? Quins són els nous paradigmes arquitectònics que estan generant-se al voltant de la sostenibilitat? Quin és el rol que han de tenir l’arquitecte i el usuari/habitant en la generació i ús d’edificis realment sostenibles?

Les arquitectes, a desgrat moltes vegades del sector de la construcció, ja fa dècades que han incorporat a la seva motxilla ideològica la sostenibilitat com a bandera. Molts dels edificis que s’estan construint en l’última dècada incorporen estratègies de reducció de consum, aprofitament passiu de l’energia solar i materials que tanquen els cicles de vida. En l’àmbit de l’Economia Social, les cooperatives d’habitatge, estem fem un esforç per integrar l’arquitectura sostenible als nostres edificis, incorporant materials, sistemes de construcció i instal·lacions que disminueixen el consum energètic i l’impacte ambiental. Diem un “esforç” perquè ens trobem amb sèries dificultats per conciliar aquesta arquitectura sostenible amb uns costos de producció que puguin ser assumibles per a les classes populars. La voluntat de les cooperativistes d’incorporar als seus hàbitats dissenys, materials i instal·lacions de menor impacte ambiental xoca frontalment amb els costos d’aquests elements. A la pràctica, en l’economia de mercat en que ens movem, trobem que la construcció sostenible suposa un sobrecost respecte opcions més contaminants.  

Intuïm que aquesta problemàtica en establir una arquitectura sostenible i assequible té diverses dimensions, que van des de la purament tècnica a la més política, a on la mobilització social i el paper de les institucions juguen un paper important en l’impuls real cap a una regulació específica per l’àmbit de la construcció sostenible i social, amb l’horitzó d’una societat descarbonitzada i sostenible, però també equitativa i democràtica

Ens proposem abordar aquesta problemàtica, per tant, obrint-nos a totes aquestes dimensions i esperem que les jornades serveixin per enriquir el debat al respecte.

Comptarem amb la presència de:

  • Albert Sagrera, Arquitecte soci fundador de Societat Orgànica SCCL. Barcelona.
  • Nerea Ramirez, Arquitecte i soci de la Cooperativa Ecosocial Entre patios. Madrid.
  • Manel Rivero, Educador ambiental i fundador de Intiam Ruai SL. Rubí.

Per formalitzar la teva inscripció gratuïta, has d’omplir aquest formulari abans de l’11 de desembre.

Data: 12 de desembre de 18 a 20 h
Lloc: Aula Ronda. Sant Pere més alt, 59, Barcelona

 

Entitat o associació:
Sostre Cívic
Telèfon:
932 682 199