Skip to Content

Coneix l’estat del medi ambient a Barcelona
Descripció anunci:

Publicació de l’Informe ambiental de Barcelona, dades 2018

Informe medi ambient 2018

S’acaba de publicar l’informe sobre l’estat del medi ambient a Barcelona amb l’objectiu de destacar les activitats més rellevants dels darrers cinc anys, mesures originals, singulars i emblemàtiques que també poden servir d’inspiració a d’altres ciutats. A través d’onze capítols temàtics -mantenint el format de l’informe anterior- es defineix la visió de futur per a la ciutat en cada temàtica concreta, es fa un retrat del context i la situació actual amb un conjunt d’indicadors, s’esmenten les mesures implantades durant els darrers cinc anys que han fet possible arribar on som ara, i es presenten les mesures ja planificades o previstes que s’aplicaran en un futur proper i que ens permetran acostar-nos a la visió de futur desitjada.

A continuació es presenta, amb dues línies, la situació actual dels 11 àmbits:

 1. Energia i mitigació del canvi climàtic: reducció del consum energètic malgrat l’estabilització actual; creixement continuat de la generació d’energia renovable i residual local; reducció d’emissions de CO2-e des de tots els sectors; més canvi climàtic, més pobresa energètica i més justícia climàtica.
 2. Resiliència i adaptació al canvi climàtic: adaptació als riscos i als efectes del canvi climàtic a través del seu model de resiliència (taules de resiliència i Departament de Resiliència Urbana).
 3. Mobilitat i transport urbà: diversos modes de transport per als desplaçaments interns i de connexió amb un pes considerable de l’ecomobilitat (74%) -transport públic + bici + a peu- i nous hàbits en la mobilitat.
 4. Verd urbà i biodiversitat: cap a una nova xarxa d’espais verds; planificació per conservar la infraestructura ecològica de la ciutat (28,35 km2 de superfície verda/ 17,45 m2 per habitant i 200.000 arbres de trama urbana) i biodiversitat rica però vulnerable.
 5. Ús sostenible del sòl: ús dels instruments de planificació  (PGM, PTMB i PDU) per recollir la visió dels barris.
 6. Qualitat de l’aire local: planificació consensuada de la mobilitat urbana; falta de millora de la qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica per PM2,5 que causa de mitjana 424 mort anuals.
 7. Qualitat acústica: el trànsit, font principal de soroll de la ciutat i actualització del mapa de soroll.
 8. Prevenció i gestió de residus: generació de residus estable; modalitats diferents de recollida selectiva per a una ciutat diversa i dinàmica; estancament dels hàbits de separació en origen de residus; i millor destinació per a cada residu.
 9. Cicle de l’aigua: recursos hídrics diversos per satisfer la demanda; disminució del consum d’aigua potable per part dels serveis municipals gràcies a l’ús de recursos alternatius; tractament del 100% de les aigües residuals de Barcelona i necessitat d’aigua potable addicional a Barcelona.
 10. Ambientalització municipal: referent en compra pública sostenible; coordinació i treball en xarxa des de diversos nivells; augment de la contractació de productes i serveis ambientals;  treballadors i treballadores municipals compromesos amb la sostenibilitat i creixement de les certificacions en l’àmbit de la sostenibilitat.
 11. Corresponsabilitat: consolidació de la xarxa Barcelona + Sostenible o equipaments ambientals per estendre la cultura de la sostenibilitat a la ciutat.

I també, en forma d’enunciat es presenta la visió de futur dels 11 àmbits:

 1. Energia i mitigació del canvi climàtic: esdevenir una ciutat neutre en carboni
 2. Resiliència i adaptació al canvi climàtic: esdevenir una ciutat resilient, capaç d’afrontar els repte actuals i de futur
 3. Mobilitat i transport urbà: avançar cap a un model de mobilitat segura, saludable, equitativa i intel·ligent
 4. Verd urbà i biodiversitat: naturalitzar la ciutat i constituir una infraestructura verda funcional
 5. Ús sostenible del sòl: esdevenir una ciutat amb un urbanisme per als barris.
 6. Qualitat de l’aire local: millorar la qualitat de l’aire que es respira a la ciutat.
 7. Qualitat acústica: millorar la qualitat acústica de Barcelona per esdevenir una ciutat més saludable
 8. Prevenció i gestió de residus: assolir el residu zero: no generar residus, sinó recursos 100% aprofitables
 9. Cicle de l’aigua: garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament, i protegir-la com un recurs molt valuós.
 10. Ambientalització municipal: reduir l’impacte ambiental negatiu a l’activitat municipal i liderar el canvi cap a un model més sostenible
 11. Corresponsabilitat: esdevenir una ciutat més sostenible a través d’un projecte compartit amb les organitzacions i la ciutadania

Podeu descarregar l’informe complet en aquest enllaç.

 

Entitat o associació:
Barcelona + Sostenible
Telèfon:
932 562 593