Skip to Content

Coneix la plataforma per donar suport a les ONG que treballen pel medi ambient i suma-t’hi!
Descripció anunci:

Es tracta d’una iniciativa que va néixer el 2016, amb el desig de fer prendre consciència del rol que la ciutadania privada té en la millora socioambiental de la pròpia comunitat.

Donant ambiental” és una plataforma que convida a persones físiques i a empreses a realitzar donacions a projectes de millora ambiental promoguts per les ONG’s a Catalunya.

Facilita que hi hagi un coneixement de la situació ambiental del territori on es resideix, i vol incentivar la cultura de la protecció del medi ambient en les persones, promovent-ne la implicació com a donants en projectes concrets. Representa una manera de reforçar els lligams de solidaritat entre persones físiques, empreses, i organitzacions diverses, vers les ONG del territori que treballen en benefici de la comunitat.

La plataforma presenta més de 30 projectes amb els quals les ONG fan front a diverses problemàtiques ambientals del país, lligades a la conservació de la natura i de la biodiversitat, i la protecció del medi ambient. És una crida a formar part d’aquests projectes, esdevenint donants ambientals: donants de temps, o donants econòmics.

Com són les entitats ambientals que actuen a Catalunya

El tercer sector ambiental de Catalunya està compost per aproximadament 240 organitzacions privades sense ànim de lucre, que tenen per missió la protecció, la millora ambiental i la sostenibilitat. Un 87% tenen com a forma jurídica l’associació, mentre que un 13% són fundacions. Una tercera part tenen com a àmbit d’actuació prioritari la conservació directa de la natura i la custòdia del territori; un 27% centren la seva activitat en l’educació ambiental, i un altre 27% treballen per la defensa del territori i la reivindicació. La resta, un 8%, es centren en tecnologia i serveis ambientals. La majoria de les entitats – un 73%- treballen en un àmbit territorial català.

La defensa de la natura i el medi ambient mobilitza més de 8.000 persones voluntàries de forma regular, i dóna feina a aproximadament 350 persones.

Implicar-se en un projecte 

Recuperació d’hàbitats per amfibis, un dels grups d’animals més amenaçats, gestió sostenible de boscos, millora de l’estat ecològic dels rius, del litoral, o lluita contra el malbaratament alimentari…. Les ONG fan front a la gran majoria dels reptes ambientals del país amb recursos limitats, i per això demanen el suport de les persones donants. A través de la pàgina es poden consultar els més de 30 projectes en els quals implicar-se, i fer directament la pròpia donació.  

Entitat o associació:
Obrador del 3r Sector Ambiental de Catalunya
Telèfon:
----------