Skip to Content

Com implementar projectes de custòdia del territori?
Descripció anunci:

La Xarxa de Custòdia del Territori facilita una guia i un manual de bones pràctiques amb aspectes clau, reptes i recomanacions per a la gestió de projectes de conservació amb custòdia del territori.

Quan una entitat ambiental vol implicar-se en una iniciativa de conservació de la natura a través de la custòdia del territori, ha de tenir en compte diverses consideracions que van des dels aspectes més ètics als més pràctics. Així, tots els projectes de custòdia haurien d’estar alineats amb la missió, visió i valors de l’entitat, com a garantia per assegurar-ne l’acompliment dels compromisos. L’acceptació de projectes ha de respondre a una prèvia avaluació, per poder minimitzar el risc de dificultats inesperades, ja siguin de caràcter tècnic, econòmic, financer o social.

Consells per a les entitats i per als projectes.  

La Guia de Bones pràctiques és un recurs en desenvolupament que aporta 14 bones pràctiques per treballar la qualitat dels projectes de custòdia del territori. Un primer bloc es dedica a la qualitat de l’entitat: es tenen en compte aspectes com la definició estratègica de l’entitat, el funcionament de l’òrgan de govern, la gestió interna de l’entitat, el conflicte d’interessos, la gestió econòmica i financera, la captació de fons, la gestió de l’equip humà, la base social o la comunicació.

Un segon bloc es dedica particularment a la gestió de projectes: partint des de la selecció i avaluació d’iniciatives de custòdia, els contactes amb la propietat, la redacció de l’acord de custòdia, l’acompliment i seguiment dels acords de custòdia a llarg termini i les aliances.

Un Manual d’implementació  de bones pràctiques recull de forma sintetitzada les recomanacions de la guia. Inclou les experiències de 20 entitats, així com un test d’autoavaluació, i està plantejat com a eina pràctica.

Es poden consultar i descarregar aquests recursos des de la pàgina de la Xarxa de Custòdia del Territori

Entitat o associació:
Xarxa de Custòdia del Territori
Telèfon:
93 886 61 35
Email:
info@xct.cat