X

En motiu del 25N, dia contra les violències masclistes, des del CRAJ publiquem aquest nou recurs: un article amb consideracions i passos a seguir a l’hora d’elaborar un protocol contra les violències masclistes en el si de l’entitat. 

Un protocol per l’abordatge de les violències masclistes és una guia que defineix els rols i les actuacions per donar resposta a un cas d’agressió o violència masclista en un context concret. La seva elaboració és un procés que implica una alta dedicació i implicació de tota l’entitat.  És un document de reflexió col·lectiva que tothom ha d’assumir com a propi.  

Per què un protocol contra les violències masclistes a l’entitat?

Les violències masclistes tenen un caràcter sistèmic, no són fets aïllats.  Hem d’assumir que a les nostres entitats també se’n produiran i hem de generar mecanismes d’abordatge d’aquestes violències per acabar amb la cultura de la impunitat que regeix la societat patriarcal en la que vivim. Per a això cal un abordatge col·lectiu i comunitari que doni resposta a aquesta problemàtica social. Si voleu aprofundir-hi més: Què és la violència masclista i per què es produeix?

CONSULTEU AQUÍ EL NOU RECURS!

Com veureu, en aquest document trobareu els següents punts: 

1. Què hem de saber abans de començar el procés?

2. Realitzar una diagnosi col·lectivament

3. Establiment dels mínims del protocol

  • Objectius del protocol
  • Abast del protocol
  • Descripció de conceptes
  • Agents implicats

4. Eixos d’actuació del protocol

  • Prevenció
  • Detecció
  • Atenció
  • Recuperació
  • Reparació

5. Seguiment i avaluació del protocol

6. Consideracions finals

A més, també hi ha diversos destacats amb qüestions que cal que resolgueu col·lectivament amb la vostra entitat a l’hora d’elaborar el protocol. És important buscar espais on debatre-les per anar concretant-lo!

Esperem que us sigui útil! Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos a acompanyaments@crajbcn.cat, per telèfon al 93 265 52 17 o per WhatsApp o Telegram al 652 878 122).