Skip to Content

Formació a Alemanya: Youth at risk participation in decision making
Organitza:
Institute for Roma and Minorities Integration
Lloc:
Berlin (Alemanya)
Dates:
7-15 December 2018
Tema:
immigrants
Data límit d'inscripció:
19.10.2018
Contacte:
anesabedinovska@gmail.com
Descripció:

A nivell europeu i als països membres, els joves en situació de risc com: migrants, refugiats i minories en termes de desenvolupament de polítiques es descriuen com a grups que són “difícils d’assolir” i proporcionar resultats en aquestes polítiques és gairebé inesperat.

Els joves en situació de risc s’enfronten a problemes particulars, especialment quan són emigrants del “tercer món” o quan pertanyen a comunitats que, per factors històrics o culturals, tenen la seva pròpia subcultura i tradicions.

Semblen menys acceptats en les societats on viuen i no se’ls dóna la mateixa veu. Els joves immigrants i els joves que encara estan en situació de risc encara no estan inclosos o representats en polítiques generals, per tant, les seves preocupacions i interessos no es reflecteixen moltes vegades en les decisions preses.

A més, l’Informe sobre Joventut de l’any 2015 va assenyalar, per una banda, la necessitat de fomentar la inclusió social i la participació dels joves migrants i la qualitat de la joventut en general, però també en particular amb aquests grups de joves, d’una altra manera:

La metodologia es basa en els mètodes NFE: utilitzant manuals com COMPASS (nova edició); T-Kit-Inclusion Social, grups de treball, pluja d’idees, escriptura de paret, joc d’associació, discussió, peixera, debat, casos pràctics, drama, joc de rols, simulació, tècniques audiovisuals.

L’objectiu principal del projecte és augmentar la participació social dels joves en la política i fer escoltar la seva veu, dotant els participants de les eines i competències necessàries per implicar-los en el procés de presa de decisions.

Objectius específics:

– Potenciar la joventut treballadors per arribar a joves en situació de risc com: migrants, refugiats i minories per representar els seus interessos en polítiques d’interès: integració, discriminació, ocupació, educació i implicació en el procés de presa de decisions;

– Equipar els treballadors joves, els responsables de la presa de decisions i els joves en risc amb el coneixement i les bones pràctiques dels àmbits del treball juvenil, les polítiques de joventut i les institucions relacionades amb el seu compromís en la presa de decisions.

– Donar suport a la cooperació transversal i construir el coneixement de la participació en la decisió. la creació de joves en risc: conscienciar-se de la importància de l’aprenentatge intercultural dins dels joves en situació de risc i desenvolupar les competències dels participants per treballar en entorns interculturals

El perfil de les persones participants seran líders juvenils, activistes, multiplicadors i voluntaris que treballen amb joves en situació de risc

Els participants també han de:

• estar familiaritzats amb la situació i els desafiaments dels joves en situació de risc

• estar motivats per desenvolupar les seves competències en defensa, treballs contra la discriminació, drets humans i compartir les seves experiències amb altres participants;

• tenir 18 anys;• es compromet a assistir durant tota la durada del curs;

• ser capaç de treballar en anglès;

Si teniu alguna pregunta relacionada amb el curs de formació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a: anesabedinovska@gmail.com