Skip to Content

Eye Opener – formació sobre competències juvenils a Grècia
Organitza:
YiA NA Greece
Lloc:
Grècia
Dates:
entre el 4 i el 9 setembre 2018
Tema:
competències juvenils
Data límit d'inscripció:
15.06.2018
Contacte:
tcaseminars@inedivim.gr
Descripció:

EYEOpener ofereix una experiència d’aprenentatge internacional als joves i als professionals que treballen en el món de la joventut, que els permet desenvolupar les seves competències en la creació de projectes d’intercanvi juvenil de qualitat dins del programa E + YiA.
Aquest curs de formació pretén proporcionar una introducció informada a Erasmus + Joventut en acció, centrant-se en la joventut.
Els intercanvis i l’oportunitat que representen per millorar la ciutadania activa (europea) en els joves,
especialment (encara que no exclusivament) per als nouvinguts al programa.

ELS SEUS OBJECTIUS SÓN:
– Desenvolupar les competències necessàries per organitzar un Intercanvi Jove, basat en principis d’aprenentatge no formal,
i els estàndards de qualitat del programa Erasmus + Joventut en acció;
– Permetre als participants reflexionar sobre el seu aprenentatge i familiaritzar-se amb l’aprenentatge Youthpass i el seu
aplicació en els intercanvis juvenils en particular.
– Oferir l’oportunitat de conèixer possibles grups d’associats i de fer contactes en altres països.

GRUP OBJECTIU
Màxim de 40 participants (que tenen entre 12 i 18 grups d’edat).
1 LÍDER ADULT que s’ocupa directament dels joves i es compromet a participar en el desenvolupament futur d’un intercanvi de joves en associació amb els joves. Majors de 18 anys. Poden assistir dos líders si es combinen
(home / dona) o quan la legislació nacional ho requereixi (després d’acord amb l’Agència Nacional d’enviament)
1 A 2 JOVES: entre 15 i 18 anys.