Skip to Content

El poder de l’educació no formal a nivell ibèric – Formació a Portugal
Organitza:
Portuguese National Agency for Erasmus + Youth in Action (National Agency)
Lloc:
Portugal
Dates:
26 de novembre - 1 de desembre de 2019 |
Tema:
educació no formal
Data límit d'inscripció:
16.10.2019
Contacte:
erasmusmais@juventude.pt
Descripció:

Millorar l’impacte de l’educació no formal (ENF), principis i mètodes per crear oportunitats d’apoderament per als joves com a actors reals de la societat (d’àmbit local a Europa).

Per què aquest curs de formació?

  • Estimular les persones participants a reflexionar sobre el poder de l’educació no formal (ENF) experimentant diferents tipus de mètodes educatius no formals.
  • Analitzar el paper i la recepció de l’ENF en els nostres diferents països d’una Europa comuna.
  • Descobrir i debatre l’estratègia europea de l’ENF
  • Lluitar contra els creixents enfocaments envers el jovent en l’àmbit de l’educació no formal
  • Explorar significats, rols i complementarietats de diferents enfocaments i mètodes educatius (formals, no formals, informals).
  • Reconsiderar les pràctiques diàries de treball juvenil.
  • Comprendre els principis de la creació de programes i NFE dins d’Erasmus + Youth in Action.

Com es farà?

Per tal de tenir impactes reals, les persones participants experimenten un enfocament innovador utilitzant una immersió completa en el cicle d’aprenentatge experiencial: fer / sentir, reflexionar, transferir …

Per tenir un impacte profund, cal anar més enllà de la cursa clàssica de cursos de formació. Es recomana als participants que construeixin el seu propi procés de formació i aprenentatge, amb un programa pedagògic afinat. Considerem que aquesta és la condició per comprendre el poder real de l’ENF.

El procés pedagògic

Un flux fonamental durant la formació es basa en:
Experimentar: diferents escenaris educatius, diferents mètodes d’educació no formal (joc de rol, exercici de simulació …)
La Reflexió: sobre els mètodes i els seus impactes, sobre la potència i els límits de l’ENF, en la construcció d’un procés pedagògic …
Transferència: a la realitat pròpia dels participants, per millorar les maneres de treballar amb els joves
Compartir: diferents percepcions, situacions i experiències actuals.
Desenvolupament: la capacitat de foment de les participants, incloent-lws en el procés de decisió del projecte del projecte (decidiran algunes sessions que creuen que necessiten) però també en la implementació del programa (moments de “poder a la gent”). ).

És important mencionar: per afavorir la implicació i el contacte concrets amb els habitants del recinte, s’organitzaran diferents moments en comú durant el curs de formació.

Les participants han de tenir almenys 18 anys i han de tenir un bon nivell d’anglès.