Skip to Content

Abraçant la diversitat – Formació a Itàlia sobre gestió de la diversitat
Organitza:
SALTO Inclusion & Diversity RC and the Italian National Agency for the E+: Youth in Action programme (National Agency)
Lloc:
Roma, Itàlia
Dates:
18-23 de novembre de 2019
Tema:
Diversitat
Data límit d'inscripció:
15.09.2019
Contacte:
inclusion@salto-youth.net
Descripció:

Totes les treballadores de la joventut han de fer front al fet que les joves amb les quals treballen són diferents entre si de moltes maneres, cosa que significa que han de gestionar la diversitat. 

 Algunes diferències són més evidents que d’altres, com l’ètnia, la religió o la llengua. La diversitat és més que les diferències evidents, però també inclou diferències com ara el nivell educatiu, la situació social i econòmica, la sexualitat, la salut i les discapacitats ocultes o visibles. Moltes treballadores de la joventut posen un gran èmfasi en incloure una diversitat de persones, i aquesta formació ajudarà els participants a gestionar aquesta diversitat en el seu treball. 

Durant el curs de formació, analitzarem diferents conceptes d’inclusió i diversitat. Oferirem eines, tècniques i mètodes concrets que els treballadors juvenils poden utilitzar per gestionar la diversitat. Facilitarem les discussions entre els participants per aprendre els uns dels altres i trobar un terreny comú en les nostres experiències amb el treball amb grups diversos. Els participants del curs també aprendran a transmetre el que han après en la formació als joves amb els que treballen.

Objectiu general:

Donar suport als professionals del treball juvenil en el desenvolupament de competències en la gestió de la diversitat en la seva pràctica diària i com ajudar els joves a apreciar la diversitat i cooperar valorant les diferències entre ells.

Objectius específics:

  • Explorar conceptes i diferents formes de diversitat i inclusió;
  • Reforçar i desenvolupar les competències en la gestió de la diversitat de treballadores i joves;
  • Per explorar la realitat italiana de treballar amb diversos grups de joves (gitanos, sol·licitants d’asil, LGBTQI, etc.)
  • Compartir diferents eines, mètodes i enfocaments per gestionar la diversitat i reflexionar sobre com adaptar-se als diferents contextos de treball juvenil quotidians
  • Donar suport al treball en xarxa entre els participants i al desenvolupament d’Erasmus +: Youth in Action, idees sobre la diversitat

Perfil de les persones participants:

  • Professionals que treballen directament amb diversos grups de joves de manera regular. Això inclou treballadores de la joventut, líders juvenils, professorat, personal tècnic entrenador, treballadores socials, etc.
  • Persones interessades en desenvolupar les seves competències de “gestió de la diversitat” i en aprendre a afrontar diversitat de tot tipus
  • Persones preparades per reflexionar críticament sobre la seva pròpia actitud davant la diversitat.
  • Capacitades per treballar en anglès.