X

Per començar a desenvolupar activitat econòmica legalment, tota associació ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el Número d’Identificació Fiscal (NIF).

El Número d’Identificació Fiscal és un equivalent al DNI per a associacions i és necessari per obrir un compte bancari, contractar treballadores, demanar subvencions, emetre o rebre factures i en definitiva, per dur a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers. Es pot sol·licitar just quan ja s’ha entregat tota la documentació per a la constitució de l’associació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ho ha de fer el representant legal de l’associació (normalment la presidència).

Hi ha 2 opcions per obtenir el NIF, presencialment o telemàticament, tot i que és preferible optar pel tràmit telemàtic. En ambdues opcions la documentació a aportar és:

 • La resolució favorable d’inscripció al Registre d’associacions (o acusament de rebuda del tràmit, pel NIF Provisional).
 • Original i còpia dels Estatuts.
 • Original i còpia de l’Acta fundacional.
 • Original i còpia del DNI/NIF de la representant legal de l’entitat (presidència)
 • Declaració censal (model 036) que podeu trobar al web de l’Agència Tributària. Mitjançant aquest model, les associacions comuniquen a Hisenda qualsevol alta o modificació de les seves dades, informen de les activitats que realitzen i informen dels impostos als quals estan sotmesos.

Presencialment:

 • En aquest enllaç (Cita Prèvia Hisenda) demaneu cita prèvia com a particular, posant el NIF/NIE i el nom i cognoms d’una persona (la presidència, doncs aquest tràmit l’ha de fer ella personalment). Després seleccioneu el tràmit “Gestió censal, cl@ve PIN i acreditació certificat digital” i dins seleccioneu l’opció del 036.
 • Es pot sol·licitar el NIF provisional si encara no teniu la confirmació d’inscripció al Registre d’associacions, amb l’acusament de rebuda del tràmit en procés.
 • El NIF definitiu només el podreu demanar un cop tingueu la resolució favorable d’inscripció al Registre.

Telemàticament:

 • S’accepten els certificats digitals personals de la persona que ho presenti. En aquesta notícia s’explica: Procediment excepcional obtenció NIF.
 • Necessiteu la mateixa documentació, escanejada i en format pdf.
 • Pel que fa a la sol·licitud del NIF provisional cal seguir aquests passos, adjuntant el model 036 i la resta de documentació. És necessari tenir un certificat digital. El presentador de la sol·licitud s’ha d’identificar utilitzant el seu certificat electrònic reconegut. Haurà de disposar d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris. Es pot demanar en nom propi o en representació de tercers.
 • Pel que fa a la sol·licitud del NIF definitiu cal seguir aquests passos, mitjançant la presentació telemàtica del model 036 i un cop tingueu la resolució favorable d’inscripció al Registre. Serà necessari disposar d’alguna de les següents opcions:
  • Certificat digital personal
  • DNI electrònic i lector de DNIs
  • Estar registrat prèviament a Cl@ve PIN

Si demaneu primer el NIF provisional, un cop us aprovin la inscripció al registre des del Departament de Justícia podreu sol·licitar el NIF definitiu, i aquest seguirà mantenint el mateix número. Si el tràmit no us corre pressa, també podeu demanar directament el NIF definitiu un cop estigueu registrades al Registre d’associacions.

Quan us disposeu a donar-vos d’alta, cal que tingueu clar a què us ateneu i quines són les obligacions que se’n deriven. En demanar el NIF ja estareu en disposició de complir les obligacions tributàries pertinents com ara donar-se d’alta dels impostos o demanar l’exempció. El nostre consell és que us informeu dels impostos i sobre com omplir el Model 036 abans d’assistir a la Delegació d’Hisenda.

Us recomanem consultar el Butlletí 901 núm. 157 – La fiscalitat a les associacions.  I si voleu seguir construint la vostra associació, caldrà que us informeu sobre com obtenir el certificat digital.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu un assessorament gratuït escrivint-nos a info@crajbcn.cat, trucant-nos al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.