X

Des de la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia mundial per la covid-19, alguns dels tràmits relacionats amb les subvencions s’han vist afectats. Tal com vàrem recollir a l’article sobre “Afectacions en finançament públic”, s’ha establert la suspensió i interrupció dels terminis administratius corresponents als tràmits de les administracions públiques.   

Davant aquesta situació i de la impossibilitat per a moltes entitats de realitzar els projectes i/o les activitats previstes durant l’estat d’alarma, des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha aprovat un Decret d’Alcaldia on es regulen disposicions especials relatives a les subvencions i els ajuts que s’hagin d’atorgar i es preveuen mesures de flexibilització amb relació a la Convocatòria general per a 2020. Per tant, si la vostra entitat es va presentar a aquesta convocatòria, seguiu llegint per conèixer les novetats! 

Mesures de flexibilització establertes per a la Convocatòria general per a 2020

Execució

S’amplia el termini d’execució de tots els projectes per un període de temps igual a la durada de l’estat d’alarma. És a dir, si per exemple, la data de finalització del vostre projecte és el 31 de desembre del 2020, i el decret d’estat d’alarma té una durada de X dies, amb aquesta mesura podeu ampliar la durada del vostre projecte pels dies equivalents.

Justificació

Es posposa la presentació de la justificació de les subvencions que s’atorguin en aquesta convocatòria per un període igual a la durada de l’estat d’alarma, tal com passa amb el termini d’execució. 

Reformulacions

Aquelles sol·licitants que, malgrat aquestes mesures de flexibilització, no puguin desenvolupar el seu projecte tal com estava previst (a causa de l’estat d’alarma o les mesures derivades d’aquest), poden modificar o tornar a formular el seu projecte.  El termini per realitzar aquesta modificació és fins 10 dies hàbils després de la publicació de la resolució provisional en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte i finalitat de projecte inicial.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa perquè la publicació d’aquesta resolució provisional es produeixi en el termini més curt possible, així que us recomanem estar atentes als canals d’informació del mateix Ajuntament i als del CRAJ per tal de conèixer les novetats al respecte.

Quantia subvenció

Es preveu que la subvenció atorgada pugui arribar a un màxim del 80%, sempre que aquesta quantitat sigui igual o inferior a l’import sol·licitat, en lloc del 50% inicialment previst a les bases. Caldrà tenir en compte també el topall d’imports màxims per programa establerts a la convocatòria.

Pagament anticipat

Es preveu que una vegada aprovada la resolució provisional, es pugui pagar anticipadament com avançament a compte, aquelles subvencions que no haguessin estat requerides per l’esmena de documentació. No obstant això, si en la resolució definitiva es denega la subvenció o l’import definitivament atorgat és inferior, s’haurà de reintegrar l’import o l’excés rebut anticipadament.

Podeu consultar totes aquestes mesures en l’apartat Disposició Segona del Decret d’alcaldia sobre les mesures a aplicar als procediments de subvencions en ocasió de la declaració de l’estat d’alarma. Consulteu també el Decret per conèixer les afectacions a la resta de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

També podeu consultar la notícia que ha publicat Torre Jussana al respecte: Us heu presentat a subvencions municipals o n’heu de justificar? Novetats per facilitar-ne els procediments i la tramitació

Per a més informació o dubtes sobre les subvencions, truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp o Telegram (652 878 122) o bé envieu-nos un correu a assessoraments@crajbcn.cat