X

Per què és important elaborar una Nota de Premsa? Quin valor afegit ens aporta quan volem comunicar una activitat? En aquesta Fitxa Temàtica, us donem algunes pistes i motius per redactar correctament la Nota de Premsa dels vostres esdeveniements: quina estructura cal que seguim, com presentem la informació, com enriquim el text i com la presentem als mitjans de comunicació?

Entitats, si voleu respondre totes aquestes qüestions, només cal que consulteu el següent enllaç.