X

Entitats, ja podeu consultar dos nous recursos que us ofereix el CRAJ. A la vostra disposició teniu el nou Butlletí 901 sobre Justificació de subvencions 2015. En aquest, podreu trobar un llistat de les subvencions més rellevants en l’àmbit públic que s’han convocat al llarg d’aquest any, el seu període de justificació i la documentació que cal entregar. A més, ofereix una visió global sobre la memòria d’activitats.

D’altra banda, compteu també amb el nou Butlletí 901 sobre La Participació interna a les entitats: una eina útil que permet a les associacions treballar les seves estructures de participació de manera que puguin aprofundir en la qualitat del seu treball i en la implicació de les persones membres.