X

Tant als nostres col·lectius i entitats com a la vida, els projectes i les inèrcies del dia a dia fan que, sovint, ens oblidem d’allò més important, les persones: així com les maneres de relacionar-nos, els canals de comunicació informals, els rols de poder, les estratègies per a cuidar-nos com a grup, les formes d’abordar els conflictes i, en general, tot allò què es dóna per suposat o no se li dóna la importància que té, i què al cap i a la fi és part indispensable de la força invisible que fa moure al col·lectiu i entitat en una direcció o una altra.

Amb aquesta nova assessoria que us presentem, volem donar-vos i donar-nos un espai per a reflexionar i abordar aquesta dimensió dels nostres col·lectius i entitats. Aportarem eines i estratègies per a saber veure allò que ens passa a l’entitat, i idees i pautes per a abordar i tractar allò que haguem detectat.

Perquè és important fer aflorar allò invisible, perquè és important mirar-nos endins, perquè és important cuidar-nos. Ja podeu demanar per la nova assessoria de «Participació i equip humà»!