X

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha anunciat els criteris generals per a la realització de campaments i altres activitats de lleure infantil i juvenil aquest estiu davant la crisi de la covid-19, sempre i quan les fases de desescalada ho permetin. Es tracta d’unes mesures no exemptes de polèmica i sobre les quals les entitats d’associacionisme educatiu han emès un posicionament: “L’estiu (també) és dels esplais i caus!”.

A continuació resumim alguns dels requisits per a poder realitzar les activitats, que caldrà anar adaptant a les diferents fases del desconfinament i que vénen marcats per criteris generals de seguretat i protecció:

  • Primerament, no s’admetrà cap participant que tingui possibles símptomes de la covid-19 ni tampoc els que hagin conviscut amb persones que n’hagin tingut en els últims 14 dies. Els infants, adolescents o joves hauran de tenir el calendari vacunal actualitzat i els que tinguin patologies prèvies caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics per participar a les activitats.
  • Les activitats caldrà fer-les a llocs amb baix risc de contagi i els seus participants hauran de ser procedents de zones amb una incidència similar de la covid-19 en el territori.
  • Hi haurà d’haver un/a monitor/a per a cada 10 infants, adolescents o joves, començant amb dues persones dirigents per activitat. També es mantindran les ràtios de les titulacions dels dirigents. Aquests grups hauran de ser grups estables i mantenir igual 2 metres de distància entre ells/es.
  • Per dormir també s’hauran de respectar els 2 metres de distància, en espais interiors s’hauran de ventilar mínim 10 minuts 3 cops al dia, i netejar i desinfectar amb una periodicitat diària. També hi haurà la possibilitat de fer bivac i dormir en tendes de campanya en acampades.
  • Infants, adolescents i joves no podran compartir material ni tampoc menjar. A més, no estarà permès que les persones participants col·laborin en les tasques de cuina, servei del menjar i neteja d’estris. Les persones encarregades d’intendència hauran de ser sempre les mateixes i no podran tenir contacte amb les persones participants.
  • A més, les activitats hauran de comptar, com a mínim, amb un “responsable de seguretat i higiene”. A partir de 30 participants i per cada fracció de 10 infants, adolescents o joves més, caldrà sumar-ne un. 
  • Caldrà també habilitar punts de neteja de mans per garantir un rentat sistemàtic, disposar de mascaretes quan hi hagi distàncies menors a 2 metres i s’haurà de comprovar i enregistrar diàriament l’estat de salut dels participants. També, en cas d’algun positiu per covid-19 durant l’activitat s’hauran de poder aïllar ràpidament les persones que han estat en contacte.
  • En els espais on es realitzi l’activitat caldrà delimitar les diferents àrees i no compartir-les si no són amb grups petits. En instal·lacions compartides, només podran fer-se ús en horaris d’ús exclusiu i caldrà desinfectar-les després. El material també s’haurà de desinfectar després de cada ús.
  • I com a mínim la persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat hauran de realitzar una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la detecció de símptomes, per a més informació adreceu-vos aquí. També, es facilitaran recursos per treballar pedagògicament les noves rutines i hàbits post-confinament de la covid-19.

A part d’aquestes mesures, s’han elaborat protocols específics de desenvolupament per a cadascuna de les activitats, publicats el 26 de maig:

Podeu trobar tots aquests documents a la pàgina del Departament de Joventut que s’ha habilitat.

També podeu consultar aquesta guia de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, “Campaments i activitats escoltes per a un estiu de desconfinament. Què fem?”, amb idees i consells per decidir com encarar les activitats d’aquest estiu. O l’apartat de Preguntes freqüents que ha habilitat Esplac a la seva web.

Per a més informació truqueu-nos al 93 265 52 17, escriviu-nos per WhatsApp o Telegram al 652 878 122 o bé per correu electrònic a craj@crajbcn.cat.

Data d’actualització: 5/06/2020