X

A la vostra entitat treballeu des de la perspectiva intercultural o incorporeu aquest enfocament en el vostre funcionament i les vostres activitats?

Us heu plantejat mai si a la vostra entitat es visibilitza i valora la diversitat en tota la seva diversitat (cultural, gènere, classe, orientació sexual, capacitat)? Hi ha respecte mutu? Es manifesten actituds d’acceptació o rebuig, d’inclusió o exclusió?

Feu les activitats en espais públics i aprofitant ocasions de concurrència de persones, facilitant la participació de persones d’orígens diversos, així com la visibilitat de la diversitat cultural?

Col·laboreu amb entitats i institucions amb participació de persones de diferents orígens? 
Fer difusió en diferents idiomes i en espais on arribin persones d’origen cultural divers?

Utilitzeu mitjans de comunicació (ex, invitacions personals, ràdio), que permeten una difusió més àmplia i pròxima?
Feu festes/festivals específics sobre la diversitat cultural?

Des del CRAJ en suport al 21 de maig, Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el desenvolupament, des del CRAJ us facilitem una senzilla infografia que pretén despertar l’interès i el compromís de les entitats juvenils per platejar projectes amb perspectiva intercultural.

Un projecte amb enfocament intercultural és aquell que en totes les seves fases inclou accions que potenciïn la convivència intercultural a través de la interacció positiva i el coneixement mutu, fent èmfasi en els aspectes comuns i en el reconeixement de la diversitat, sobre la base de la igualtat de drets, deures i oportunitats com a ciutadans i ciutadanes.

diversitat intercultural

Per més informació sobre diversitat, aquí us facilitem enllaços:

Guia Un món de móns del CJB.

– L’Ajuntament de Barcelona  dins del Programa “Barcelona Ciutat de Drets” ha compartit el vídeo que trobareu en aquest enllaç:

Programa BCN Intercultural

“La interculturalitat comença per un/a mateix/a (Edgard Weber)”