X

Són moltes les entitats juvenils que, en coherència amb els seus valors i la seva manera de funcionar, cada vegada treballen i promouen més la transparència en el sí de les seves entitats.

No només per principis sinó també per llei, donat que des de l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com altres normatives, s’han generat canvis en el funcionament de les organitzacions no lucratives.

Entre d’altres, les lleis impliquen tenir a la web de l’entitat la informació actualitzada sobre aspectes com l’estructura organitzativa, els pressupostos i les subvencions rebudes.

Així doncs, a raó de la llei, s’ha publicat TransparENT, una plataforma web que permet a les entitats fer un diagnòstic de la seva transparència, saber com millorar-la, obtenir documents d’auto-acreditació i conèixer exemples de bones pràctiques.

TransparEnt és una eina elaborada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

Es tracta d’una plataforma de treball gratuïta que consta de 45 indicadors que permetran a l’entitat que la faci servir avançar en els seus nivells de transparència. La plataforma està dividida en 5 graons de dificultat que l’associació anirà superant a mesura que acompleixi les indicacions de la plataforma i la informació que s’ha de subministrar (organització, socis i sòcies, informació i procediments de participació).

Els indicadors i criteris establerts han estat pensats perquè les organitzacions sàpiguen quins documents han de publicar i de quina manera ho han de fer perquè siguin comprensibles, de forma que la comunicació afavoreixi la participació i el creixement de les entitats.

Com comenten els impulsors, “TransparENT, és una eina pensada perquè les entitats sense ànim de lucre puguin proporcionar una informació no només transparent, sinó també entenedora i de qualitat“.

Des del CRAJ es valora que eines com aquesta posin en valor la cultura de gestió transparent, així com la riquesa de l’associacionisme de Catalunya.

Us informem a més que el proper 12 de maig a les 12.30h es farà la presentació per segona vegada de la plataforma TransparEnt. La sessió tindrà lloc a la sala d’actes de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al passeig Taulat. 266 – 270 de Barcelona.