X

Ja es pot consultar el 1r Informe sobre l’estat de l’associacionisme educatiu de base comunitària, publicat l’any 2019. Es pot veure un resum dels indicadors més destacats en aquest vídeo.

Aquest informe, elaborat pel PRISMA – Observatori de la joventut*, pretén descriure l’estat de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat d’acord amb l’acció número 13 de la Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l’associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat.

A Barcelona hi ha 138 entitats de lleure educatiu federades, amb una distribució territorial força desigual. D’aquestes, un 61 % són esplais i centres juvenils i un 39 % agrupaments escoltes. Hi ha 23 barris sense entitats d’aquest tipus, mentre que 12 barris en concentren el 50 %! 11.605 infants i adolescents participen setmanalment en aquestes entitats, així com 2.500 joves educadores!

Es tracta doncs d’un dels espais associatius més rellevants de la ciutat, on es participa de la vida comunitària de l’entorn i es democratitza l’accés de totes les persones a través d’ajudes. 

Si voleu saber-ne més podeu veure el vídeo-resum o consultar l’informe!

_____________________________________________________

*Aquest informe ha estat elaborat pel PRISMA – Observatori de la joventut del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i les federacions integrades en l’Espai d’Associacionisme Educatiu del CJB: Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Esplais Catalans, Federació Catalana de l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya i Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans – Fundació Pere Tarrés.