Skip to Content

Un món de móns - Guia per a incorporar la perspectiva intercultural a caus i esplais
Categories:
Tipus de document:

Aquesta guia s’elabora per a promoure la incorporació de la perspectiva intercultural als caus i esplais tot i que és un recurs que pot ser d’utilitat a tota associació juvenil sempre que la seva vocació sigui el foment de la participació i la inclusió.

DESCÀRREGUES