Skip to Content

Tècniques de diagnòsi
Tipus de document:
Número: 45

De vegades a la nostra associació ens trobem amb algunes causes internes o externes que fan que el funcionament propi de l’entitat, o d’un projecte en concret es vegin afectats. En aquesta fitxa us dotem de diverses eines i recursos per a detectar aquests problemes mitjançant diverses tècniques de diagnosi.

DESCÀRREGUES