Skip to Content

Renovació de la Junta Directiva
Tipus de document:
Número: 64

Les associacions són agents ‘vius’ en continua transformació: adaptació dels projectes, noves activitats o canvis, en el capital més important de l’associació, l’humà, és a dir, les persones que en formen part.
En el cas de que els canvis tinguin lloc en membres de a la Junta Directiva, ja sigui per la renúncia d’algun dels seus membres o perquè ja s’ha complert el temps del mandat segons estipulin els estatuts, s’ha de notificar al Registre d’Associacions del Departament de Justícia.

La renovació de la Junta Directiva és un dels tràmits més importants a tenir al dia i també és un dels més desconeguts i oblidats. En aquesta fitxa us expliquem com és fa tot el procediment.

DESCÀRREGUES