Skip to Content

Procediments per a registrar les publicacions
Tipus de document:
Número: 34

Sabeu que és dipòsit legal? I l’ISBN? Quina diferència hi ha entre l’ISBN i l’ISSN? Són diferents tipus de registres per a les vostres publicacions. Segons si són publicacions gratuïtes, de pagament, on-line o en paper podeu utilitzar un tipus de registre o l’altre.

En aquesta fitxa us fem una recopilació del diferents registres obligatoris i voluntaris que hi ha per a les publicacions que editeu des de la vostra entitat.

DESCÀRREGUES