Skip to Content

Plantilla llei de protecció de dades
Número: 4
Any de publicació: 2018

Si l’entitat sol·licita dades de caràcter personal a persones físiques cal que l’interessat hagi prestat el seu consentiment per facilitar les seves dades, n’autoritzi el seu emmagatzematge i la seva utilització pel la persona responsable del fitxer i exclusivament per als fins manifestats.

La informació d’aquesta publicació ja està actualitzada amb el nou Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Si teniu qualsevol dubte podeu escriure a assessoraments@crajbcn.cat o trucar al 93 265 52 17.

DESCÀRREGUES