Skip to Content

Plantilla d'estatuts d'una associació d'alumnes
Número: 47

A continuació teniu el model d’estatuts d’associació d’alumnes que facilita el Departament de Justícia. És un arxiu editable que cal adaptar a la vostra associació. No ens serveix de res copiar els estatuts d’una entitat que coneguem ni tampoc copiar literalment aquest model d’estatuts. És fonamental treballar i discutir aquest document amb totes les sòcies fundadores, per tal de redactar-lo al final d’aquest procés.

Es consideren associacions d’alumnes les que es constitueixen  en  els  centres  docents d’Educació General Bàsica, Batxillerat, Formació Professional i altres  ensenyaments reglats de nivell no universitària dins l’àmbit territorial de Catalunya. 

D’acord amb el que assenyala l’article 9 del Decret 197/1987, de 19 de maig, que regula les associacions d’alumnes, la Junta Directiva designa l’òrgan Gestor, que ha d’estar format per tres persones majors d’edat, escollides entre els mateixos socis, els pares i mares d’alumnes i el professorat, 3 del centre.

Com comentàvem abans, aquest òrgan és designat per la Junta Directiva. I els membres d’aquest òrgan, amb ple respecte per l’activitat associativa de l’alumnat, supleixen, quan cal, la capacitat legal d’obrar que no puguin tenir per raó d’edat els òrgans rectors de l’associació. 

En la constitució de l’associació, caldrà entregar els estatuts, l’acta fundacional i la fotocòpia dels DNIs/NIEs dels membres de la Junta Directiva, a més de la sol·licitud d’inscripció de la constitució d’una associació i el comprovant de pagament de la taxa corresponent. També caldrà afegir un annex a l’acta fundacional on constin els membres de l’òrgan Gestor amb totes les dades identificatives i signat on aquestes persones aproven aquesta elecció. Aquí el tràmit en línia: Constitució d’una associació.

Com fer servir la plantilla? 

Trobareu la plantilla en 2 formats descarregables (.odt i .docx) i en 1 online (Drive). Pel que fa al format online, us recomanem que dupliqueu l’arxiu per poder fer-lo servir des de la vostra unitat (des del menú superior: ‘Fitxer’ > ‘Fes una còpia’). 

En aquest enllaç podeu trobar tots els certificats que facilita el Departament de Justícia: Documents associacions.

Recursos d’interès relacionats

Us recomanem les següents publicacions i materials:

Per a més informació

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i teniu qualsevol dubte sobre gestió associativa ens ho podeu consultar trucant al 93 265 52 17 o escrivint-nos per Telegram o WhatsApp (652 87 81 22) o per correu electrònic a info@crajbcn.cat. No dubteu en contactar-nos!

PLANTILLA ONLINE

DESCÀRREGUES