Skip to Content

Plantilla del compte de pèrdues i guanys

A continuació us presentem un model bàsic per presentar a les institucions un compte de pèrdues i guanys, una eina comptable que ajuda a definir el resultat econòmic d’un període de temps de l’entitat.

Les associacions catalanes estan regulades per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya. En l’article 24, d’obligacions documentals de l’associació, es disposa: “com a garantia de l’efectivitat dels drets dels socis i sòcies i de les terceres persones que estableixen relacions amb les associacions, aquestes han de dur (…) un llibre d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat adequats a les activitats que fan. Aquests llibres han d’estar a disposició dels socis i sòcies”. Aquest documents comptables són:

  1. Balanç de situació: document comptable que indica la situació econòmica i financera d’una entitat en un moment concret. 
  2. Compte de pèrdues i guanys: que posa de manifest el superàvit o dèficit que s’ha produït durant l’exercici econòmic d’un període de temps.
  3. Memòria comptable: que ofereix un aclariment del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys.

Cal afegir que les associacions, sempre que no tinguin la declaració d’utilitat pública o que no estiguin donades d’alta de l’IAE, poden perfectament portar només un llibre de caixa i realitzar una execució pressupostària i per aquest fet no estaran incomplint cap llei.

Com fer servir la plantilla? 

Trobareu la plantilla en 2 formats descarregables (.ods i .xlsx) i en 1 online (Drive). Pel que fa al format online, us recomanem que dupliqueu l’arxiu per poder fer-lo servir des de la vostra unitat (des del menú superior: ‘Fitxer’ > ‘Fes una còpia”).

A més, tingueu en compte la següent llegenda: 

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir. 
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla. 

Recursos d’interès relacionats

Us recomanem les següents publicacions i materials:

Per a més informació

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i teniu qualsevol dubte sobre gestió associativa ens ho podeu consultar trucant al 93 265 52 17 o escrivint-nos per Telegram o WhatsApp (652 87 81 22) o per correu electrònic a info@crajbcn.cat. No dubteu en contactar-nos!

PLANTILLA ONLINE

DESCÀRREGUES