Skip to Content

Plantilla de seguiment per a la justificació econòmica de subvencions d'un projecte
Categories:
Número: 26

Aquesta plantilla és una eina per facilitar la tasca de seguiment de les subvencions a projectes de l’entitat per a la seva posterior justificació econòmica. Per entendré bé i poder fer ús d’aquesta PDA recomanem llegir la Fitxa temàtica núm. 68, que l’acompanya i l’explica en detall.