Skip to Content

Plantilla de reformulació del projecte
Categories:
Número: 32

A continuació us presentem una plantilla de reformulació de projecte que pot ser utilitzada per informar a l’administració finançadora que l’entitat ajusta el projecte i el pressupost atès que la quantia atorgada per la subvenció és menor a la prevista.

Una entitat es pot trobar en el cas que tot i haver-li estat atorgada una subvenció per part de l’administració pública, no li hagin donat la quantitat que havia sol·licitat. Una vegada l’administració ens ha assignat la quantia d’atorgament podem fer una reformulació del projecte més realista tenint en compte allò que realment tenim i que realment podrem fer amb la quantia atorgada. 

Habitualment, és durant els 10 dies posteriors a l’atorgament provisional que cal fer arribar la reformulació telemàticament amb certificat digital des del mateix tràmit on es va presentar el projecte inicial. En defecte, si no existeix l’opció telemàtica s’ha de registrar via Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva concessió. Si transcorregut el termini indicat, l’entitat sol·licitant no ha indicat res al respecte s’entendrà que el projecte que correspon a la subvenció és el projecte presentat amb la sol·licitud i que no se li ha fet cap ajust.

En tots els casos és recomanable posar-se en contacte amb el tècnic o la tècnica de referència de l’organisme convocant de la subvenció per notificar els canvis o per avisar i explicar les raons de la renúncia si es creu necessari i que requereix un escrit.

És important destacar que és possible que la pròpia administració ja disposi de documents per a tal efecte, com per exemple les convocatòries generals de subvencions per a projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona.

Com fer servir la plantilla? 

Trobareu la plantilla en 2 formats descarregables (.odt i .docx) i en 1 online (Drive). Pel que fa al format online, us recomanem que dupliqueu l’arxiu per poder fer-lo servir des de la vostra unitat (des del menú superior: ‘Fitxer’ > ‘Fes una còpia”).

A més, tingueu en compte la següent llegenda: 

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir. 
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla. 

Recursos d’interès relacionats

Us recomanem les següents publicacions i materials:

Per a més informació

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i teniu qualsevol dubte sobre gestió associativa ens ho podeu consultar trucant al 93 265 52 17 o escrivint-nos per Telegram o WhatsApp (652 87 81 22) o per correu electrònic a info@crajbcn.cat. No dubteu en contactar-nos!

PLANTILLA ONLINE

DESCÀRREGUES