Skip to Content

Plantilla de reformulació del projecte
Categories:
Número: 32

A continuació us presentem una plantilla de reformulació de projecte que pot ser utilitzada per informar a l’administració finançadora que l’entitat ajusta el projecte i el pressupost atès que la quantia atorgada per la subvenció és menor a la prevista.

DESCÀRREGUES