Skip to Content

Plantilla de rebut de pagament

A continuació teniu una proposta de plantilla d’un rebut. El rebut és el document que acredita que s’ha efectuat realment el pagament del lliurament de béns o prestació de serveis. Aquest document és emès per la persona física o jurídica que rep/cobra els diners, ja sigui en efectiu, transferència bancària o altres formes de pagament, i és lliurat com a justificant a la persona física o jurídica que ha pagat.

El rebut ha de contenir les dades identificatives pròpies del rebut, del qui presta, i del qui el rep, de la quantitat de diners i el concepte pel qual es fa el pagament. També ha d’anar segellat i signat, però pot ser vàlid un rebut només segellat per l’entitat o només signat per la persona que lliura el rebut.

La diferència entre una factura i un rebut és que la factura és el document formal de caràcter mercantil que indica una compravenda d’un bé o servei i, a més, inclou tota la informació de l’operació. Mentre que el rebut és el document que la persona que presta el bé o servei lliura al comprador/a quan fa efectiu el pagament, i que serveix per acreditar i assegurar que s’ha fet el pagament. El rebut doncs, no és un document vàlid a efectes fiscals.

En el cas de la justificació d’una subvenció juntament amb la seva justificació econòmica es presenten les factures i els rebuts originals, a mode de justificant de pagament. Aquest justificant pot ser en format rebut com el que us mostrem seguidament o en forma de resguard d’ingrés bancari o transferència. També s’accepta quelcom on quedi clar que la factura ha estat pagada (segell i signatura del venedor/venedora).

Com fer servir la plantilla? 

Trobareu la plantilla en 2 formats descarregables (.odt i .docx) i en 1 online (Drive). Pel que fa al format online, us recomanem que dupliqueu l’arxiu per poder fer-lo servir des de la vostra unitat (des del menú superior: ‘Fitxer’ > ‘Fes una còpia”).

A més, tingueu en compte la següent llegenda: 

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir. 
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla. 

Recursos d’interès relacionats

Us recomanem les següents publicacions i materials:

Per a més informació

Si sou una associació o col·lectiu de joves de Barcelona i teniu qualsevol dubte sobre gestió associativa ens ho podeu consultar trucant al 93 265 52 17 o escrivint-nos per Telegram o WhatsApp (652 87 81 22) o per correu electrònic a info@crajbcn.cat. No dubteu en contactar-nos!

PLANTILLA ONLINE

DESCÀRREGUES