Skip to Content

Plantilla de rebut

Un document que acompanya la factura, útil per assegurar que el traspàs de diners s’ha fet efectiu en la data que s’especifica. És doncs també un document que ens servirà pel control econòmic de l’entitat i per tant, entre d’altres qüestions, per a la justificació de subvencions.

DESCÀRREGUES